Ordine, Dispoziții ale ANSP

Ordin ANSP notif servicii alternative.semnat

054B pasaport produse noi.semnat

054A pasaport suplimente alimentare.semnat

Ordinul ANSP cu nr. 126 din 23.06.2023 (CIM)

Dispoziția ANSP cu nr. 158-d din 22.09.2023

Ordinul ANSP nr. 120 din 19.06.2023, Codul de etică și deontologie al funcționarului public din cadrul ANSP

Ordinul ANSP nr. 121 din 19.06.2023, Codul de etică și deontologie al personalului de specialitate

Ordin 114 07.06.2023

Dispozitie nr. 63-d 15.03.2023 cu privire la aprobarea POS privind organizarea si desfașurarea instruirii igienice a angajaților din economia națională

ORDIN AUDIENȚA_ (4).semnat

Ordinul 272 09.12.2022

Ordinul nr.273 din 09.12.2022

Ord 202 15.09.2022.Regulament fisa autorizatie

Ord 204 din 15.09.2022 Regulament fisa Aviz sanitar

Dispozitie nr. 229-d 13.10.2022 cu rpivire la implementarea POS în domeniul controluli de stat in sanatate

POS control publice

POS efectuarea control

PO efectuarea control în cadrul eliberării actului permisiv VS

Ordinul ANSP cu nr. 240 din 01.11.2022, inventariere

Ordinul ANSP cu nr. 232 din 17.10.2022

Ordinul ANSP cu nr.231 din 17.10.2022

Ord ANSP nr 230 din 17.10.2022 Cu privire loа арrоЬаrеа Regulamentului privind evidența cazurilor de influență necorespunzătoare

Ordin Nr.203 din 15.09.2022 Fisa serviciului public si Regulamentul

Ordinul nr.5/04.01.22 Cu privire la aprobarea regulamentului e-Cancelarie

Ordin ANSP nr. 105 din 24.06.21 Continut programe instruirea igienica

 Anexă la ordinul 105 din 24.06.2021

Ordinul ANSP si IGSU nr. 65 si 67 din 15.04.2021 Intox. cu CO

Ordinul 464 din 18.10.2019 , Regulament Sistemul de evidenta contabila

Ordin nr.415 din 16.08.2019 cu privire la aprobarea Politicii de securitate și protecție a datelor cu caracter personal a ANSP

Ordin nr. 413 din 13.08.2019 Privind aprobarea Regulamentului la Sistemul de poștă electronică al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică

Ordin nr 391 din 01.08.2019 cu privire la aprobarea Politicii de securitate cibernetică a ANSP

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.