Consiliul științific

Componenta Consiliului științific, 2024

P L A N U L DE ACTIVITATE A CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC  2024