Rezultatele relevante obținute de echipa ANSP în cadrul proiectelor de cercetare au fost apreciate de experți

Rezultatele relevante obținute de echipa ANSP în cadrul proiectelor de cercetare au fost apreciate de experți

Rezultatele relevante ale proiectelor de cercetare, realizate de echipele laboratoarelor științifice ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost apreciate de experți, în cadrul audierilor publice desfășurate la Academia de Științe a Moldovei (AȘM).

Astfel, conform graficului desfășurării audierilor publice ale rezultatelor din cadrul proiectelor de cercetare și inovare (anuale și finale), la 20 februarie 2024, au fost audiate rapoartele științifice pentru cinci proiecte realizate de echipele laboratoarelor științifice ale ANSP. În cadrul ședinței Adunării generale a Secției Științe ale Vieții a AȘM, rapoartele au fost prezentate de către conducătorii proiectelor: d.d. Olga Burduniuc, dr.hab.șt.med., conf.cerc., Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol, conf.cerc., Octavian Sajin, dr.șt.med., Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.univ.

Ședința a fost deschisă de către președintele AȘM, acad. Ion Tighineanu și a fost prezidată de către vicepreședinta AȘM, acad. Eva Gudumac. În cadrul audierilor publice a rezultatelor cercetărilor științifice, academicienii: dna Eva Gudumac, d.d. Ion Tighineanu și Boris Găină au menționat actualitatea problemelor abordate în cercetări, metodologia adecvată cerințelor în vigoare, volumul impunător de investigații și rezultatele relevante obținute în cadrul proiectelor de cercetare, realizate la ANSP. Rezultatele cercetărilor științifice obținute pe parcursul a.a.2020-2023 în cadrul a patru Programe de Stat și a unui proiect bilateral moldo-turc au fost apreciate atât de experții anonimi, cât și în timpul dezbaterilor cu calificativul ”foarte bine”.

Pentru examinarea și avizarea rapoartelor științifice au fost nominalizați experți. În scopul evitării conflictelor de interese, la examinarea rapoartelor științifice, experții nominalizați au păstrat confidențialitatea. Audierile publice ale rezultatelor proiectelor științifice de cercetare au loc în corespundere cu Instrucțiunea privind raportarea rezultatelor științifice ale proiectelor din cadrul Programului de Stat și ale proiectelor bi-laterale, aprobată de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în coordonare cu AȘM.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Prezidiului AȘM nr. 13 din 29 ianuarie 2024, în cadrul Adunărilor generale ale Secțiilor de Științe ale AȘM, în perioada 14-29 februarie 2024, au loc audierile publice ale rezultatelor științifice obținute în cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2023), precum și proiectelor științifice din cadrul Programelor de Stat desfășurate în anii 2020–2023 și proiectelor bi-multilaterale (anuale și finale).

Audierile publice s-au desfășurat în format hibrid și sunt în acces deschis cu transmisiune live stream de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale (https://idsi.md/tv).

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.