Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică s-a întrunit într-o nouă ședință

Consiliul ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică s-a întrunit într-o nouă ședință

La 18 iunie 2024, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 25 cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Au fost examinate mai multe subiecte ce țin de Planul de activitate al Consiliului: realizările în cadrul proiectului instituțional, în semestrul I al anului 2024, cercetările efectuate în cadrul tezelor de doctorat, specialitatea 331.01. Epidemiologie, precum și alte teme.

Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf. cerc., șef de laborator științific, coordonator de subprogram, a prezentat rezultatele cercetărilor efectuate conform planului în cadrul subprogramului „Evaluarea expunerii la radiații ionizante naturale și tehnogene a publicului și personalului expus profesional cu elaborarea măsurilor de radioprotecție, codul 130102. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute.

Olga Burduniuc, dr.hab.șt.med., conf. cerc., coordonator de subprogram, a prezentat audienței rezultatele cercetărilor efectuate conform planului în cadrul subprogramului „Supravegherea rezistenței la antimicrobiene în biosubstrate umane și elemente de mediu bazată pe tehnologia metagenomică”, codul 130103. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele înregistrate.

În cadrul ședinței, Vladimir Bernic, dr.șt.med., conf. cerc., coordonator de subprogram, a prezentat rezultatele cercetărilor efectuate conform planului în cadrul subprogramului „Modelarea biomonitoringului uman ca instrument prioritar în gestionarea riscurilor chimice”, codul 130101. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute.

Octavian Sajin, dr.șt.med., șef de laborator științific, coordonator de subprogram, a prezentat rezultatele cercetărilor efectuate conform planului în cadrul subprogramului „Evaluarea prevalenței și riscurilor asociate infecției cu virusul hepatitei E la femeile însărcinate”, codul 130104. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute în cadrul subprogramului.

Totodată, Dumitru Capmari, student-doctorand, anul V de studii cu frecvență redusă, a prezentat rezultatele cercetărilor efectuate conform planului în cadrul tezei de doctorat „Eficacitatea vaccinării antigripale în populația cu risc sporit de infectare”, specialitatea 331.01. Epidemiologie. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanța problemei de cercetare, s-au apreciat măsurile realizate și s-a propus de a intensifica activitățile privind publicarea rezultatelor și soluționarea obiectivelor studiului. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele.

Albina-Mihaela Iliev, student-doctorand, anul I de studii cu frecvență redusă, a prezentat participanților adnotarea tezei de doctorat cu actualitatea, scopul și obiectivele studiului, cât și planul de cercetări preconizate în cadrul tezei de doctorat „Prevalența infecțiilor urinare la copiii sub 5 ani și caracteristica factorilor de risc asociați”, specialitatea 331.01. Epidemiologie. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea problemei de cercetare și s-a propus de a revedea obiectivele studiului, determinarea eșantionului și axarea pe aspectele epidemiologice ale studiului, reieșind din specialitatea științifică a tezei. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de realizare a tezei de doctorat, conducătorul științific și comisia de îndrumare a tezei de doctorat.

Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf. cerc., secretar științific, a prezentat audienţei proiectele perfectate ale Regulamentelor Direcției Cercetare și inovare în domeniul sănătății publice, al Consiliului științific și ale laboratoarelor științifice. Consiliul ştiinţific a aprobat regulamentele nominalizate unanim.

Silvia Stratulat, șef secție SE HIV și HV, ANSP, a prezentat proiectul Standardului Supravegherea epidemiologică a hepatitelor virale B, C și D; autori: Silvia Stratulat, șef secție, ANSP; Octavian Sajin, dr.șt.med., șef laborator științific, ANSP; Diana Goncearuc, medic specialist, ANSP; Mariana Apostol, șef laborator, ANSP. Referenți: dna Victoria Bucov, dr.hab.șt.med., prof. cerc., ANSP; Greta Balan, dr.hab.șt.med., conf. univ., USMF „N. Testemițanu”; Diana Spataru, dr.șt.med., conf. univ., USMF „N. Testemițanu”. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim proiectul și prezentarea acestuia la etapele ulterioare.

Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf. cerc., șef de laborator științific, a prezentat audienței proiectul Ghidului ”Determinarea concentraţiei de radon în aerul din interiorul clădirilor (locuințe, locuri de muncă), sol și apă”; autori: Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf. cerc., Aurelia Ababii, studentă-doctorandă, Angela Capațina, cercetător științific, Ion Apostol, cercetător științific, Ion Bahnarel, dr.hab.șt.med., prof. univ. Referenți: dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf. cerc., ANSP; Vasile Stegărescu, dr.șt.biol., conf. cerc., IEG, USM. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim proiectul ghidului și prezentarea lui la etapele ulterioare.

Iurie Pînzaru, dr.hab.șt.med., conf. cerc., a prezentat audienței proiectul monografiei  ”Sedentarismul: efectele asupra sănătății și managementul riscului la locul de muncă”; autori: Raisa DELEU, dr.șt.med., conf.univ., Iurie PÎNZARU, dr.hab.șt.med., conf.univ., Dumitru CHEPTEA, Svetlana GHERCIU-TUTUESCU, Inga MIRON, dr.șt.med., Lilia  GRIER, Elena BUCATA, Victor MEȘINA, dr.șt.med., conf.univ. Referenți: d.d. Grigore FRIPTULEAC, dr. hab.șt.med., prof.univ., Serghei CEBANU, dr.hab.șt.med., conf.univ. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim proiectul monografiei și prezentarea ei la etapele ulterioare.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.