Patrimoniul public

Darea de seama bunurile imobile proprietate a statului la 01.01.2023