ANSP recomandă cetățenilor sa fie prudenți când aleg zonele de recreere aferente bazinelor acvatice

ANSP recomandă cetățenilor sa fie prudenți când aleg zonele de recreere aferente bazinelor acvatice

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), cu subdiviziunile teritoriale, centrele de sănătate publică, asigură monitorizarea și evaluarea calității apelor de suprafață din zonele de recreere, cu eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare a acestora în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate. Cercetările la parametrii sanitaro-chimici și microbiologici se realizează din punctele fixe stabilite conform Programului de control de laborator pe perioada sezonului estival și ulterior, cu o anumită periodicitate, în laboratoarele ANSP, conform Hotărârii Guvernului nr. 890 din 12.11.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață.

Autorizația sanitară de funcționare se eliberează doar în cazul când calitatea apei de îmbăiere este conformă la parametrii investigați și dacă obiectivele sunt amenajate potrivit prevederilor HG 737/2002 cu privire la funcționarea zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice.

În sezonul estival, mulți cetățeni aleg să-și petreacă timpul liber sau zilele de odihnă pe teritoriul zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice. Acestea pot prezenta un risc sporit de îmbolnăvire, în timpul scăldatului, sau în rezultatul contractării helmintiazelor și a altor boli din solul, nisipul infestat de pe plaje, din apa poluată, cum ar fi boli diareice acute, sau boli ale pielii. În scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate și asigurarea unui confort psihologic și fizic, atenţionăm că scăldatul în lacurile cu plajă din zonele de agrement nu este recomandat.

ANSP recomandă cetățenilor să fie prudenți când aleg zona pentru odihnă:

 • frecventați doar lacurile special amenajate și autorizate în modul stabilit;
 • respectați recomandările de pe panourile informative;
 • dați prioritate zonelor amplasate în adiacența unor elemente naturale: păduri, relief favorabil, viteza cursului apei fără curenți puternici, nivelul apei să nu oscileze brusc;
 • pe teritoriul zonei de recreere trebuie să fie organizate instalații de alimentare cu apă potabilă, buvete sau să dispuneți de sticluțe cu apă;
 • să fie amenajate pubele destinate pentru colectarea deșeurilor;
 • străduiți-vă ca apa din lac să nu pătrundă în organism pentru a evita o posibilă infectare;
 • plaja să fie amenajată cu dușuri, cabine pentru schimbul hainelor. Nisipul să fie afânat cu regularitate.

Respectați anumite reguli de bază fiind la scăldat:

 • nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi lângă şi în apă! Ei se vor scălda numai sub controlul părinţilor sau a persoanelor adulte,
 • nu vă aventurați în acțiuni necugetate ca plonjarea de pe platforme, poduri sau alte elemente de construcţii,
 • nu intraţi în apa rece înfierbântaţi, după ce aţi stat foarte mult timp la soare,
 • nu vă aventuraţi în apă fiind sub influența alcoolului, seara târziu sau pe timp de noapte.

Persoanele care se odihnesc în zonele de agrement sunt rugate să respecte curăţenia, normele de igienă şi recomandările indicate pe panourile informative plasate de către gestionarii zonelor de agrement.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.