Lumina și căldura Sfintei Sărbători a Învierii Domnului să ...................... HRISTOS A ÎNVIAT! Cu gânduri bune, Nicolae JELAMSCHI, Director mai multe >>>
Programare la vaccinare Programeazăte aici>>>

Depune Petiție

Petiţiile care nu corespund cerințelor stabilite în Codul administrativ al Republicii Moldova nu se examinează.

Articolul 76. Sancțiuni pentru lipsa elementelor petiției(1) Petițiile anonime sau cele depuse fără indicarea adresei poștale sau electronice a petiționarului nu se examinează.
(2) Dacă petiția nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 72 alin. (3) sau  art. 75 alin. (1) lit. c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor și i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiționarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiția nu se examinează.
(3) Autoritatea publică sau persoana oficială are dreptul să nu examineze în fond petițiile ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale, precum și a membrilor familiei acesteia.
(4) Petițiile care conțin amenințări la securitatea națională, la ordinea publică, la viața și sănătatea persoanei oficiale sau a membrilor familiei acesteia, precum și amenințări la adresa altor autorități și/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se remit organului de drept competent.

    Numele, prenumele, domiciliul (cîmp obligator)
    Email (cîmp obligator)
    Telefon (cîmp obligator)
    Subiect
    Mesaj