Laboratoare științifice

PAȘAPORTUL LABORATORULUI ȘTIINȚIFIC „Pericole chimice şi Toxicologie”

PAȘAPORTUL  LABORATORULUI ȘTIINȚIFIC „Lab. Igiena Radiaţiilor şi Radiobiologie”

PAȘAPORTUL LABORATORULUI ȘTIINȚIFIC „Laboratorul ştiinţific hepatite virale şi infecţii hemotransmisibile”

PAȘAPORTUL LABORATORULUI ȘTIINȚIFIC „Laboratorul ştiinţific Supravegherea rezistenţei la antimicrobien”