REGULAMENTE SANITARE

privind suplimentele alimentare HG nr. 538 din 02.09.2009

privind stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a produselor biodistructive HG nr. 564 din 10.09.2009

privind produsele alimentare noi HG nr.925 din 31.12.2009

privind contaminanţii din produsele alimentare HG nr. 520 din 22.06.2010

privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare HG nr. 663 din 23.07.2010

privind instituţiile de învăţămînt complementar (extraşcolar) HG nr. 1204 din 23.12.2010

privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale HG nr. 1191 din 23.12.2010

privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare HG nr. 196 din 25.03.2011

privind materialele şi obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare HG nr. 308 din 29.04.2011

privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor pentru sugari şi copii mici HG nr. 338 din 11.05.2011

REGULI SI NORME IGIENICE Pentru întreprinderile de transporturi auto şi autoservice

 privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării staţiilor de alimentare cu produse petroliere HG 606/02.09.2015

privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare în contact cu produsele alimentare HG 492/11.08.2015 

privind obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate şi vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare HG 493/11.08.2015 

privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare HG 594/17.07.2014 

privind prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea publică HG 531/03.07.2014 

 privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă HG 324/30.05.2013

 privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare HG 278/24.04.2013

 privind aditivii alimentari HG 229/29.03.2013

 privind dotarea şi exploatarea farmaciilor şi depozitelor farmaceutice HG 504/12.07.2012

 privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practicile de radioterapie HG 632/24.08.2011

Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1025 din  07.09.2016

Regulamentul sanitar privind modul de cercetare şi stabilire a diagnosticului de boală (intoxicaţie) profesională Aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1282 din  29.11.2016

Regulament şi norme igienice referitoare la întreprinderile de fabricare a mixturilor asfaltice pentru întreprinderile de fabricare a mixturilor asfaltice  Nr.01.9.11.96 din 25.09.1998

Reguli şi normative sanitaro-epidemiologice de stat pentru microîntreprinderile de producere şi prestare a serviciilor populaţiei  Nr.06.10.3556 din 27 09.2004

Reguli şi norme sanitare privind cultivarea şi prelucrarea postrecoltară a tutunului Nr.06.10.3.53 din 20.11.2003

Hotărârea MS nr.5 din 14.12.2001, cu privire la aprobarea și implimentarea ”Regulamentului  privind  gestionarea deșeurilor medicale”

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.