Pentru agenți economici

F.S.P. Aviz sanitar pentru produse cu impact asupra

F.S.P. Avizarea sanitară asupra mențiunilor de sănătate

F.S.P. înregistrarea produselor alimnetare noi

F.S.P. Înregistrarea suplimentelor alimentare

F.S.P.Autorizația sanitară de funcționare a obiectivelor

F.S.P.Înregistrarea produselor biocide

Anunt, referitor la notificarea produselor cosmetice

Cerere de notificare a produselor cosmetice

În atenția agenților economici!

În conformitate cu HG nr.753 din 14.06.2016 pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic,

cererile privind eliberarea actelor permisive se pot depune și în regim  online, dacă dispuneți de semnătura electronică accesând Portalul Serviciilor Publice