Produsele Biocide

Registrul Național al produselor biocide

Model de solicitare

PROCEDURA DE CERTIFICAREA/AVIZARE A PRODUSELOR BIOCIDE

Legislația

DOCUMENTELE DOSARULUI TEHNIC