Lumina și căldura Sfintei Sărbători a Învierii Domnului să ...................... HRISTOS A ÎNVIAT! Cu gânduri bune, Nicolae JELAMSCHI, Director mai multe >>>
Programare la vaccinare Programeazăte aici>>>

Activitățile desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică, pe parcursul trimestrului I al anului 2022

Activitățile desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică, pe parcursul trimestrului I al anului 2022

Pe parcursul trimestrului I al anului 2022, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 2546 de controale.

Din numărul total al acestora, 850 au fost efectuate în mod planificat, dintre care 602 la persoane fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 248 la obiective și instituții publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.

Totodată, 1696 de controale au fost efectuate în mod inopinat, inclusiv: 1099 (64,8%) cu scopul eliberării actelor permisive, 42 (2,5%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări adresate ANSP și 555 (32,7%) de controale au fost efectuate conform Dispozițiilor ANSP, în scopul verificării implementării și respectării măsurilor de prevenire și control privind infecția COVID-19, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și implementării prevederilor actelor legislative și normative in domeniul controlului tutunului.

În cadrul verificărilor efectuate, au fost depistate unele neconformități în activitatea persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în sănătate publică. Cele mai frecvente abateri stabilite fiind:

  • Desfășurarea activității în lipsa autorizației sanitare de funcționare (în 4,5% cazuri);
  • Nesusținerea examenului medical periodic de către angajați (în 47% cazuri);
  • Lipsa la intrare, în cel mai vizibil loc, a semnului unic de interzicere a fumatului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (1,7% cazuri);
  • Practicarea activității farmaceutice de către specialiști fără studii farmaceutice și comercializarea produselor farmaceutice/parafarmaceutice cu instrucțiuni de utilizare netraduse în limba de stat (9% cazuri).

De asemenea, în cadrul controalelor inopinate, în 14,2% cazuri, au fost constatate și încălcări ce țin de nerespectarea măsurilor impuse de către autorități în scop de prevenire și control a infecției COVID-19 și anume:

  • Lipsa sau portul incorect al măștilor de protecție de către personal și vizitatori;
  • Neasigurarea angajaților cu echipament de protecție individuală;
  • Lipsa substanțelor biodistructive, sau a avizelor sanitare pentru cele existente;
  • Lipsa, sau necompletarea regulată a registrelor de monitorizare a stării de sănătate a angajaților și de igienizare a spațiilor.

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 711 prescripții sanitare, întocmite 172 procese-verbale de contravenție administrativă, emise 48 planuri de remediere a deficiențelor constatate în vederea conformării contravenientului cu cerințele legislației, perfectate 124 decizii de aplicate amenzii în sumă de 145900 lei și emise 20 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință, au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor fizice și juridice, ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 251 de activități, cum ar fi: seminare, mese rotunde, vizite de consultare, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, postări pe pagina web oficială și paginile din rețelele de socializare a organului de control (CSP teritoriale), etc.

În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 184 de note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.