ANUNȚ PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE: Ion Bîrcă

ANUNȚ PRIVIND SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE: Ion Bîrcă

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe medicale

Candidat: Ion Bîrcă

Conducător ştiinţific: Spînu Constantin, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, academician al AȘM, Om Emerit.

Consultant științific: Donos Ala, doctor habilitat în ştiinţe medicale, conferențiar universitar.

Referenți oficiali:

Bucov Victoria, doctor habilitat în științe medicale, profesor cercetător, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Specialitatea: 331.01 Epidemiologie;

Balan Greta, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, USMF „Nicolae Testemiţanu”, Specialitatea: 313.02 Microbiologie, virusologie medicală.

Consiliul ştiinţific specializat  D 331.01-24-9

Tema tezei:  „Optimizarea supravegherii și controlului infecției cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării”

Specialitatea:  331.01 – Epidemiologie

Data: 17 aprilie 2024

Ora: 14:00

Local: Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova, sala de conferințe 205 (bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165, Chișinău, MD-2004).

Consiliul științific specializat:

Președinte: Paraschiv Angela, doctor habilitat în științe medicale, conferențiar universitar, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 331.01 Epidemiologie;

Secretar științific: Guțu Luminița, doctor în științe medicale, conferențiar universitar, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 331.01 Epidemiologie.

Membrii:

Stasii Ecaterina, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Expert OMS, USMF „Nicolae Testemiţanu”, specialitatea 322.01. Pediatrie și neonatologie;

Melnic Anatolie, doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, specialitatea 331.01 Epidemiologie;

Țurcan Laura, doctor în științe medicale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, specialitatea 331.01 Epidemiologie.

Teza și rezumatul pot fi consultate la adresa electronică:       

Teza:    http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/26932

Rezumatul: http://repository.usmf.md/./handle/20.500.12710/26930

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.