Colega noastră, Maria-Victoria Racu, a obținut Bursa de excelență a Guvernului pentru anul 2024

Colega noastră, Maria-Victoria Racu, a obținut Bursa de excelență a Guvernului pentru anul 2024
Prin hotărâre de Guvern, a fost aprobată Lista studenților-doctoranzi din țară care vor primi Bursa de Excelență a Guvernului pentru anul 2024 (în valoare de 3165 de lei). Doctoranda Maria-Victoria Racu, care este șefa Secției Sănătatea nutrițională și a copiilor, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, va beneficia de această bursă, fiind selectată în urma unui concurs desfășurat în decembrie 2023, în baza punctajului acordat de comisiile de experți.
Medicul Maria-Victoria Racu realizează cercetări în cadrul Proiectului „Evaluarea igienică a impactului borului din apa potabilă asupra morbidității prin bolile osteoarticulare”, program de doctorat Igienă 331.02, anul V. Conducătorul științific este Iurie Pinzaru, dr. hab. șt. med., conf. univ., Agenția Națională pentru Sănătate Publică, iar conducător prin co-tutelă – Ion Romulus Scorei, dr. șt. biologice și biochimice, profesor universitar, Institutul BioBoron, Craiova, România.
Maria Victoria Racu a fost înmatriculată la Școala Doctorală în domeniul Științe Medicale în octombrie 2019, din cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie ,,Nicolae Testemițanu”.
Aducem sincere felicitări colegei noastre, care este un adevărat promotor al modului sănătos de viață și un specialist deosebit în domeniul nutriției.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.