Întrevedere de lucru între conducerea ANSP și reprezentanții Agenției pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor a Departamentului de Apărare al SUA

Întrevedere de lucru între conducerea ANSP și reprezentanții Agenției pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor a Departamentului de Apărare al SUA

La 19 martie 2024, a avut loc o întâlnire bilaterală între conducerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și reprezentanții Agenției pentru Apărare și Reducere a Amenințărilor (DTRA) a Departamentului de Apărare al SUA, aflați într-o vizită de lucru în Republica Moldova.

Scopul întrevederii a fost schimbul de opinii referitor la activitățile desfășurate și identificarea noilor direcții prioritare de colaborare și suport, reieșind din necesitățile actuale. La ședință a participat directorul ANSP, Nicolae Jelamschi și reprezentanții Direcției Managementul Urgențelor de Sănătate Publică, delegația DTRA fiind condusă de ofițerul statului major al Diviziei pentru operații din cadrul DTRA, Jordan M. Seymour.

Dialogul s-a axat pe stabilirea priorităților și a oportunităților de lucru în domenii ce țin de supravegherea bolilor transmisibile, capacitățile de răspuns la urgențe de sănătate publică și fortificarea acestora, inclusiv prin instruiri, schimb de bune practici, consolidarea capacităților de răspuns al autorităților la amenințările, pericolele chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN).

ANSP a apreciat suportul acordat și implicarea activă a autorităților și partenerilor de dezvoltare din SUA în fortificarea capacităților sistemului de sănătate publică la nivel național și regional și a reiterat intenția de continuare a cooperării. Totodată, reprezentanții DTRA și-au exprimat deschiderea pentru consolidarea și extinderea domeniilor de colaborare cu autoritățile din domeniul sănătății – Ministerul Sănătății și ANSP.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.