ANSP a desfășurat un exercițiu cu aplicarea în practică a măsurilor de pregătire în domeniul protecției civile

Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), cu participarea colegilor din subdiviziunea teritorială Centrul de Sănătate Publică Soroca, au desfășurat o aplicație practică de teren cu tema „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului Soroca la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizootiilor”.

În conformitate cu scenariul elaborat, echipa de intervenție a ANSP a participat la desfășurarea lucrărilor de lichidare a consecințelor avariei de producție, cu scurgerea unei substanțe periculoase, la o întreprindere care gestionează substanțele chimice, urmare a cutremurului de pământ în mun. Soroca.

Organizarea și desfășurarea exercițiului s-a axat pe instruirea, perfecționarea deprinderilor practice și verificarea capacității de conducere ale ANSP, conform atribuțiilor prevăzute de legislația în vigoare, în managementul situațiilor excepționale, precum și a modului de planificare și desfășurare a acțiunilor specifice, potrivit competențelor, având la bază scenarii realiste.

Activitățile practice în teren, de cercetare în focar/prelevare probe de către echipa de cercetare a ANSP au avut loc cu utilizarea Laboratorului mobil de detecție chimică, care a fost donat cu suportul Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății, fapt ce a permis:

  • desfășurarea acțiunilor de localizare a focarului cu neadmiterea răspândirii substanței puternic toxice în mediul înconjurător;
  • identificarea substanțelor puternic toxice;
  • prelevarea probelor de aer/sol/substanțe chimice din focar și zona poluată, evaluarea și monitorizarea riscului, determinarea gradului de poluare;
  • elaborarea măsurilor de protecție a echipelor de intervenție și recomandărilor pentru desfășurarea lucrărilor de decontaminare a efectivului și a sinistraților de către grupul de decontaminare, urmare a investigațiilor de laborator rapide efectuate.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.