NOTĂ INFORMATIVĂ privind activitățile desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pe parcursul trimestrului IV al anului 2022

Pe parcursul trimestrului IV al anului 2022, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 1941 controale.

Din numărul total de controale efectuate, 955 au fost realizate în mod planificat, dintre care 650 a persoanelor fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 345 a obiectivelor și instituțiilor publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.

Totodată 946 de controale au fost efectuate în mod inopinat, inclusiv:

 • 837 (88,5%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive;
 • 38 (4%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP;
 • 71 (7,5%) de controale inopinate, în scopul verificării corespunderii prevederilor actelor normative a instituțiilor de educație timpurie din r. Soroca și r. Râșcani.

În cadrul verificărilor efectuate au fost depistate unele neconformități în activitatea persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în sănătate publică. Cele mai frecvente abateri stabilite fiind:

 • Nu a fost susținut examenul medical periodic de către angajați (108 cazuri);
 • Lucrătorii entității controlate nu au susținut instruirea igienică (68 cazuri);
 • Nu au fost prezentate rezultatele investigațiilor de laborator a factorilor de risc la locul de muncă (31 cazuri);
 • Desfășurarea activității în lipsa/expirarea autorizației sanitare de funcționare (29 cazuri);
 • Lipsa la intrare în cel mai vizibil loc, a semnului unic de interzicere a fumatului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (12 cazuri);
 • Practicarea activității farmaceutice de către specialiști fără studii farmaceutice și comercializarea produselor farmaceutice/parafarmaceutice cu instrucțiuni de utilizare netraduse în limba de stat (6 cazuri);
 • Neafișarea la loc vizibil a registrului de reclamații (5 cazuri).
 • Lipsa substanțelor biodistructive sau avizelor sanitare pentru cele existente (34 cazuri).
 • Nu au fost prezentate planurile proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, coordonate cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale (19 cazuri).

În total în rezultatul controalelor efectuate pe parcursul perioadei de gestionare, urmare a constatării abaterilor a legislație in vigoare, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 627 prescripții sanitare, întocmite 62 procese-verbale de contravenție administrativă, emise 37 planuri de remediere a deficiențelor constatate în vederea conformării contravenientului cu cerințele legislației, perfectate 24 decizii de aplicate amenzii în sumă de 26000 lei și emise 9 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor fizice și juridice, ce ține de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 325 de activități, cum ar fi: seminare, mese rotunde, vizite de consultare, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, postări pe pagina web oficială și paginile din rețelele de socializare a ANSP și CSP teritoriale, etc.

În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 376 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.