SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PRIN INFECȚIA COVID-19 ȘI PROCESUL DE VACCINARE mai multe >>>
PROGRAMARE LA VACCINARE. VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI! Programează-te aici>>>
Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă selectarea probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țării și identificarea variantelor de mutație a tulpinilor virusului, prin metoda de secvențiere a genomului viral Laboratorul virusologic al ANSP a confirmat primele cazuri de infecție cu subvarianta XBB.1.5 a tulpinii Omicron, în Republica Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația epidemiologică prin gripa sezonieră și IACRS ANSP continuă monitorizarea situației prin gripa sezonieră și IACRS

Consiliul ştiinţific al ANSP a examinat mai multe subiecte privind activitatea de cercetare

Consiliul ştiinţific al ANSP a examinat mai multe subiecte privind activitatea de cercetare

La 19 aprilie 2022, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 24 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Au fost examinate și aprobate mai multe subiecte ce ţin de realizarea planului de cercetări ştiinţifice efectuat în cadrul tezelor de doctorat la specialitatea Epidemiologie 331.01. De asemenea, a fost examinat proiectul ghidului practic „Realizarea vaccinărilor împotriva infecției provocate de virusul SARS-CoV-2 (COVID-19)” şi alte chestiuni.

Alexei Ceban, doctorand, anul V de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei volumul cercetărilor, cât și realizarea planului de cercetare, efectuate în anul IV de studii prin doctorat. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat buna pregătire profesională a doctorandului, realizarea întocmai a planului de cercetări în anul 2021, fiind apreciată prezentarea rezultatelor cercetărilor efectuate în cadrul tezei de doctorat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute pe parcursul anului 2021 și sarcinile trasate pentru anul 2022 în vederea realizării scopului și obiectivelor pentru teza de doctorat.

Ion Bîrcă, șef Secție supraveghere epidemiologică a bolilor cu factor de transmitere alimentar și hidric, a prezentat audienţei volumul cercetărilor, cât și modificările realizate în baza propunerilor recomandate de către membrii Consiliului științific în ședința anterioară. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim informația relatată și a recomandat prezentarea rezultatelor finale ale cercetărilor științifice spre examinare la o ședință în luna noiembrie curent.

Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf.cerc., a prezentat audienţei informația privind proiectul de cercetări bilateral Republica Moldova-Turcia.

Victoria Bucov, dr.hab.șt.med., prof.cerc., a prezentat proiectul ghidului practic „Realizarea vaccinărilor împotriva infecției provocate de virusul SARS-Cov-2 (COVID-19); autori: Victoria Bucov, dr.hab.șt.med., prof.cerc., șef laborator, ANSP; Alexei Ceban, ofițer Biroul OMS Republica Moldova; Laura Țurcan, dr.șt.med., medic epidemiolog, ANSP; Veaceslav Guțu, medic epidemiolog, șef Secție supraveghere epidemiologică a bolilor prevenibile prin vaccinări cu Depozitul național de vaccinuri, ANSP; Nicolae Furtună, șef Direcție prevenirea și controlul bolilor transmisibile, ANSP; Anatolie Melnic, dr.șt.med., medic epidemiolog, ANSP; Rodica Ignat, asistent universitar, Catedra medicina de familie, USMF „N. Testemițanu”; referenți: Octavian Sajin, dr.șt.med., șef laborator, ANSP, Virginia Șalaru, dr.șt.med., conf.univ., USMF „N. Testemițanu”. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim ghidul practic şi a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Ana Volneanschi, dr.șt.med., conf.cerc., secretar științific, a prezentat audienţei materialele pentru examinarea modificărilor în Devizul de cheltuieli al proiectelor de cercetări din Programele de stat pentru anul 2022. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim.