Conferința on-line pentru specialiștii subdiviziunilor ANSP din domeniul controlului de stat în sănătate

Personalul abilitat cu drept de control de stat în sănătate din cadrul Centrelor de sănătate publică teritoriale au participat la conferința on-line organizată pentru creșterea capacităților profesionale în realizarea activităţii acestora.

Evenimentul a avut drept scop, consolidarea cunoștințelor specialiștilor subdiviziunilor teritoriale din domeniul controlului de stat în sănătate.

În cadrul Conferinței, au fost discutate mai multe subiecte ce ţin de activitatea inspectorilor din cadrul ANSP şi a CSP teritoriale, aspectele de bază fiind expuse și elucidate în raportul ce vizează rezultatele activității subdiviziunilor teritoriale ale ANSP în domeniul controlului de stat în sănătate pe parcursul semestrului III a.2021.

Dl Vasile Guștiuc, inspector șef sanitar de stat a informat specialiștii cu drept de control din cadrul ANSP, despre aspectele de implementare a prevederilor Hotărîrilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 62 din 22.09.2021 și nr. 63 din 08.09.2021, în special asupra efectuării controalelor inopinate în scopul verificării implementării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 impuse de autorități, a persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în domeniul sănătății publice, cu aplicarea măsurilor de rigoare ce se impun în cazul depistării încălcărilor, precum și acordarea suportului necesar structurilor teritoriale ale ANSA și IGP în verificarea implementării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.

În conformitate cu agenda conferinței on-line, au fost puse în discuții aspectele ce vizează planificarea activităților de control pentru anul 2022, prin actualizarea Registrelor persoanelor fizice şi juridice (cu activitate de întreprinzător) și instituțiilor publice, pasibile controlului de stat conform domeniilor de competenţă ale ANSP, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1014/2018 si elaborarea proiectelor planului controalelor planificate pentru anul 2022 al fiecărei subdiviziuni teritoriale.

În cadrul conferinței a fost abordat și subiectul, ce ține de implementarea prevederilor Legii 59/2021 și în special întocmirea proceselor verbale cu privire la contravenție cu elaborarea după caz a planului de remediere a încălcărilor constatate.

Conferința s-a finalizat cu discuţii și recomandări pentru eficientizarea activității în domeniul controlului de stat în sănătate.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.