RAPORT trimestrial cu privire la activitatea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, conform HG 355/2020, în perioada iulie-septembrie a. 2021.

RAPORT

trimestrial cu privire la activitatea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică,

pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță,

conform HG 355/2020, în perioada iulie-septembrie a. 2021.

 

Obiectivul de activitate Numărul indicatorului Valoarea țintă Acțiuni realizate Valoarea țintă
Asigurarea verificării obiectivelor cu grad de risc sporit privind impactul asupra sănătății publice. Raportul dintre controalele asupra persoanelor/unităților care prezintă cel mai înalt grad de risc, în comparație cu numărul total de controale efectuate (A.2.1.) Creșterea cu 5% a ponderii obiectivelor cu grad de risc înalt (cu grad de risc peste 700 de puncte) pentru  efectuarea controlului  

Pe parcursul lunilor iulie-septembrie a. 2021 de către specialiștii cu drept de control din cadrul ANSP, au fost efectuate 1828 de controale a persoanelor fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător.

Din numărul total de controale:

–         878 s-au efectuat în mod planificat, dintre care  5.58% (49) revine persoanelor/unităților care prezintă cel mai înalt grad de (pentru care media ponderată a gradelor specifice de risc este peste 700 de puncte);

–        950 inopinat: 39 cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP; 764 cu scopul eliberării actelor permisive și 147 de controale au fost efectuate în scopul verificării implementării și respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în conformitate cu prevederile Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

Pentru referință, numărul total al controalelor in trim. III al anului 2020 a constituit 3303.

Conform Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică, la evaluare și stabilirea gradului global de risc al obiectelor din domeniile de competență, nu se atestă persoane/unități pentru care media ponderată a gradelor specifice de risc este peste 800.
Consolidarea capacităților instituționale de consultare Activități de consultanță (A.3.1).

 

Creșterea cu 5% activităților de consultanță persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în domeniul sănătății publice        De către specialiștii ANSP, în perioada iulie-septembrie a. 2021  au fost organizate:

–        activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice, au fost desfășurate peste 172 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare on-line, mese rotunde on-line, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. Pentru perioada similară al anului 2020 au fost organizate 142 de activități de sensibilizare al agenților economici, conducătorii DETST, conducătorii instituțiilor preșcolare și preuniversitare, cu asistenții medicali din instituțiile pentru copii, cu privire la redeschiderea instituțiilor pentru copii în contextul pandemiei COVID-19;

–        1408 convorbiri cu persoanele fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător, în cadrul controalelor efectuate, cu mențiuni in procesele verbale de control ca ,,recomandări” privind respectarea prevederilor actelor normative in vigoare în domeniul sănătății publice. Pentru comparație, pe parcursul trimestrului III anul 2020 au fost desfășurate 1806 de convorbiri

–        148 răspunsuri în scris la solicitări parvenite.

 
Consolidarea capacităților instituționale de comunicare. Activități de comunicare (A.4.1.) Creșterea cu 5% activităților de comunicare prin utilizarea surselor de informare în masa, inclusiv pagina web a ANSP Pentru perioada de raportare, pe pagina oficială al ANSP, au fost publicate 47 de comunicate de presa și 8 comunicate cu noutăți;

Pagina oficială www.ansp.md a fost vizualizată de peste 50 vizitatori pe zi in perioada de raportare;

Numărul de urmăritori a rețelelor de socializare – 2516;

Numărul aprecieri a rețelelor de socializare – 968.

 

Pentru perioada similară al anului 2020 nu au fost monitorizate datele.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.