Biomonitoringul uman – viitorul pentru sănătatea publică

Biomonitoringul uman – viitorul pentru sănătatea publică

Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) din domeniul igienei, de comun cu reprezentanții din domeniul toxicologiei clinice, au participat la un atelier de lucru privind biomonitorigul uman, organizat cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Reprezentantul Biroului regional pentru Europa al OMS, cu sediul la Bonn (Germania), Irina Zastenskaea, a prezentat mai multe informații privind monitorizarea și măsurarea expunerii oamenilor la diferite substanțe chimice prin investigațiile de laborator: fie a substanțelor chimice, a metaboliților acestora, sau a markerilor efectelor ulterioare asupra sănătății în fluidele corporale sau țesuturi.

În cadrul atelierului, au fost discutate avantajele aplicării biomonitorizării umane precum și premisele implementării unui asemenea studiu în Republica Moldova. În context, a fost abordată problema expunerii la plumb, element inclus în grupul celor 10 substanțe chimice prioritizate de OMS ce reprezintă o preocupare majoră pentru sănătatea publică și care necesită acțiuni din partea statelor pentru a proteja sănătatea lucrătorilor, a copiilor și a femeilor de vârstă reproductivă.

Ținând cont de faptul că, în conformitate cu estimările OMS, aproape jumătate dintre cele 2 milioane de vieți pierdute din cauza expunerii la substanțe chimice, cunoscute în 2019, au fost provocate de expunerea la plumb, a fost susținută ideea de a organiza un studiu amplu de biomonitoring uman la nivel național pentru a evalua situația. Astfel, a fost menționată necesitatea cooptării specialiștilor din domeniile vizate și implicarea organizațiilor naționale și internaționale preocupate de sănătate; în acest sens, fiind binevenită cooperarea cu UNICEF Moldova, mai ales că plumbul afectează prioritar copiii, având un impact asupra dezvoltarii ulterioare a acestora.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.