Atelier de lucru pentru specialiștii subdiviziunilor ANSP din domeniul controlului de stat în sănătate

Specialiștii subdiviziunilor teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) din domeniul controlului de stat în sănătate au participat la un atelier de lucru online în scopul consolidării cunoștințelor și examinării rezultatelor activității subdiviziunilor teritoriale ale instituției.

Atelierul s-a desfășurat cu participarea conducerii ANSP şi a personalului abilitat cu drept de control de stat în sănătate din cadrul Centrelor de Sănătate Publică teritoriale.

La eveniment, au fost discutate mai multe subiecte ce ţin de activitatea inspectorilor din cadrul ANSP.

Astfel, aspectele de bază abordate au fost expuse și elucidate în Raportul ce vizează rezultatele activității subdiviziunilor teritoriale ale ANSP în domeniul controlului de stat în sănătate pe parcursul a.2022. Au fost puse în discuție și problemele identificate la utilizarea Sistemelor informaţionale automatizate Registrul de stat al controalelor (RSC) și de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP). S-a prezentat Raportul privind prevederile actelor normative în cadrul procedurii de eliberare a actului permisiv  unităților care desfășoară activitate farmaceutică de comerț.

De asemenea, în cadrul atelierului a fost abordat subiectul implementării noilor prevederi ale Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11 martie 2009.

Atelierul de lucru s-a finalizat cu discuţii și recomandări pentru eficientizarea activității în domeniul controlului de stat în sănătate.

 

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.