Atelier de lucru pentru specialiștii din domeniul controlului de stat în sănătate

Specialiştii din domeniul controlului de stat în sănătate din cadrul Centrelor de sănătate publică teritoriale ale Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) au participat la un atelier de lucru în regim online, pentru fortificarea capacităților profesionale în organizarea şi realizarea activităţii.

Evenimentul a avut drept scop consolidarea cunoștințelor specialiștilor subdiviziunilor teritoriale din domeniul controlului de stat în sănătate, în domeniile de competență ce le revin. Astfel, aspectele de bază abordate au fost expuse și elucidate în raportul ce vizează rezultatele activității subdiviziunilor teritoriale ale ANSP în domeniul controlului de stat în sănătate pe parcursul a.2021.

În cadrul atelierului a fost abordat și subiectul implementării noilor prevederi ale Legii nr.278/2007 privind controlul tutunului, care vor intra în vigoare începând cu data de 22.04.2022. Astfel, Legea 142/2021 cu privire la modificarea unor acte legislative, au fost operate modificări la Legea 278/2007 privind controlul tutunului și Codul Contravențiilor nr. 218/2008.

În acest sens, în legea menționată a fost introdusă noțiunea nouă „dispozitive și accesorii de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau a produselor conexe – ansamblu de piese legate între ele într-un anumit fel, care îndeplinesc o funcție determinată într-un sistem ce permite aducerea acestora la temperatura optimă sau reîncărcarea acestora cu un produs din tutun și cu alți compuși sau lichid pentru produs conex pentru a putea fi consumate”.

Respectiv, principalele modificări în Legea nr. 278/2007 se rezumă la faptul că prevederile legii pentru produsele de tutun și cele conexe se extind și asupra dispozitivelor și accesoriilor de utilizare, reîncărcare sau încălzire a produselor din tutun sau a produselor conexe (care intră în vigoare din 22.04.2022), inclusiv privind etichetarea și interzicerea expunerii vizibile a acestora. În scurt timp, urmează să fie completată lista de verificare cu aceste prevederi.

Atelierul de lucru s-a finalizat cu discuţii și recomandări pentru eficientizarea activității în domeniul controlului de stat în sănătate.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.