ANSP atenţionează populația asupra riscurilor scăldatului în lacurile cu plajă din zonele de agrement

ANSP atenţionează populația asupra riscurilor scăldatului în lacurile cu plajă din zonele de agrement

Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), cu subdiviziunile teritoriale – centrele de sănătate publică, este instituția responsabilă inclusiv de supravegherea și eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare a zonelor de recreere. În context, în scopul prevenirii riscurilor pentru sănătate și asigurarea unui confort psihologic și fizic, atenţionăm populația că scăldatul în lacurile cu plajă din zonele de agrement nu este recomandat. Rezultatele probelor efectuate pe parcursul anilor precedenți denotă o neconformitate semnificativă la cerinţele sanitaro-epidemiologice a calității apei și nisipului din aceste zone ale mun. Chișinău, dar și din alte localități.

Menționăm că în Republica Moldova se atestă o număr mare de lacuri de însemnătate locală, care neoficial sunt utilizate ca zone de recreere aferente bazinelor acvatice, unde cetățenii își petrec timpul liber, adeseori fără a conștientiza pericolele la care se expun. Astfel, zonele de agrement prezintă un risc sporit de îmbolnăvire în timpul scăldatului, sau în rezultatul contractării helmintiazelor și altor boli din solul, nisipul infestat de pe plaje, sau din apa poluată, cum ar fi boli diareice acute, sau boli ale pielii.

Conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.737 din 11.06.2002 privind reglementarea funcționării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice, în țară sunt stabilite 8 astfel de zone de importanță națională (Vadul lui Vodă, în or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău; Costești, în or. Costești, mun. Bălți; Holercani, în com. Holercani, mun. Chișinău; Vatra, în or. Vatra, mun. Chișinău; Soroca; Dubăsari; Tiraspol; Bender). Zonele de recreere sunt supuse anual autorizării sanitare.

De asemenea, la nivel local, conform datelor CSP teritoriale, în anul 2020, în țară activau 42 de zone de recreere aferente bazinelor acvatice. Cercetările calității apei din zonele de recreere la parametrii sanitaro-chimici și microbiologici se organizează până la începutul sezonului estival și ulterior cu o anumită periodicitate în laboratoarele ANSP în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 890 din 12.11.2013 privind aprobarea Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață.

În scopul protecției sănătății populației în timpul sezonului estival, ANSP recomandă cetățenilor sa fie prudenți când aleg zona pentru odihnă:

  • Frecventați doar locurile special amenajate și autorizate în modul stabilit;
  • Respectați recomandările de pe panourile informative;
  • Dați prioritate zonelor amplasate în adiacența unor elemente naturale: păduri, relief favorabil, viteza cursului apei fără curenți puternici, nivelul apei să nu oscileze brusc;
  • Plaja să fie amenajată cu dușuri, cabine pentru schimbul hainelor. Nisipul să fie afânat cu regularitate;
  • Pe teritoriul zonei de recreere trebuie să fie organizate instalații de alimentare cu apă potabilă sau să dispuneți de sticluțe cu apă potabilă;
  • Să fie amenajate pubele destinate pentru colectarea deșeurilor;
  • Străduiți-vă ca apa din lac să nu pătrundă în organism pentru a evita o posibilă infectare;
  • Nu vizitați zonele de recreere în stare de ebrietate ori cu careva simptome de boală.

În perioada sezonului estival, persoanele care se odihnesc în zonele de agrement sunt rugate să respecte curăţenia şi normele de igienă şi recomandările indicate pe panourile informative plasate de către gestionarii zonelor de agrement. Totodată, populația este îndemnată să respecte recomandările autorităţilor în domeniul sănătăţii publice, inclusiv pentru prevenirea răspândirii infecţiei COVID-19.

Serviciul informare și comunicare cu mass-media:  022 574-642 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.