ANSP a fost vizitată de Reprezentantul Oficiului Regional al OMS, Dr. Pierre Nabeth

ANSP a fost vizitată de Reprezentantul Oficiului Regional al OMS, Dr. Pierre Nabeth

La 19 martie 2024, a avut loc o întâlnire bilaterală între conducerea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) și reprezentantul Oficiului Regional al OMS, Dr. Pierre Nabeth, de la Centrul European de Pregătire pentru Situații Umanitare și de Sănătate (PHHE) al OMS (WHO European Centre for Preparedness for Humanitarian and Health Emergencies (PHHE), care se află într-o vizită în Republica Moldova.

Întrevederea, la care au participat directorul ANSP, Nicolae Jelamschi și directorul adjunct, Veaceslav Guțu, a avut ca scop identificarea domeniilor de colaborare și suport în contextul creării Rețelei Pan-Europene pentru Controlul Bolilor, ca parte a PHHE al OMS, la care Republica Moldova este țară participantă.

Dialogul s-a axat pe stabilirea priorităților și oportunitățile de lucru între membrii acestei Rețele în domenii ce țin de supravegherea bolilor transmisibile, capacitățile de răspuns la urgențe de sănătate publică și fortificarea acestora, inclusiv prin instruiri, schimb de bune practici, utilizarea platformelor GIS și sănătate digitală pentru situații de urgență. Totodată, a fost abordată funcționalitatea Sistemului Informațional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile și Evenimentelor de Sănătate Publică, care asigură automatizarea proceselor de colectare, analiză şi diseminare a datelor despre bolile transmisibile şi evenimentele de sănătate publică.

Republica Moldova va fi reprezentată de Agenția Națională de Sănătate Publică și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. În calitate de membru al Rețelei Pan-Europene pentru Controlul Bolilor, alături de alte țări din regiune, țara noastră are angajamentul pentru o colaborare continuă și schimb de experiență. Rețeaua este concepută cu rol vital în facilitarea colaborării, schimbul de cunoștințe și promovarea standardelor comune pentru controlul bolilor în regiune. Misiunea sa de bază este de a consolida pregătirea Regiunii Europene a OMS prin identificarea proactivă și atenuarea riscurilor potențiale înainte ca acestea să devină amenințări regionale sau globale.

 

Vizita a fost datorată creării Rețelei Pan-Europene pentru Controlul Bolilor ca parte a Centrul European de Pregătire pentru Situații Umanitare și de Sănătate (PHHE) al OMS. Rețeua este concepută cu rol vital în facilitarea colaborării, schimbul de cunoștințe și promovarea standardelor comune pentru controlul bolilor în regiune. Misiunea sa de bază este de a consolida pregătirea Regiunii Europene a OMS prin identificarea proactivă și atenuarea riscurilor potențiale înainte ca acestea să devină amenințări regionale sau globale. Dialogul s-a axat pe stabilirea unor subiecte și arii de lucru intre mebri acestei rețele ce țin de supravegherea bolilor transmisibile, capacitățile de răspuns la urgențe de sănătate publică și fortificarea acestora, inclusiv prin instruiri, schimb de bune practici, utilizarea platformelor GIS și sănătate digitală pentru situații de urgență etc. În prezent, ANSP este membră a Rețelei Pan-Europene pentru Controlul Bolilor, alături de alte țări din regiune și și-a luat angajamentul pentru o colaborare continuă și schimb de experiență

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.