ANSP se alătură acțiunilor de promovare a importanței resurselor umane în sănătate și îndeamnă „Să investim în lucrătorii medicali!”

ANSP se alătură acțiunilor de promovare a importanței resurselor umane în sănătate și îndeamnă „Să investim în lucrătorii medicali!”

Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține acțiunile autorităților naționale de promovare a importanței capitalului uman din sistemul de sănătate al Republicii Moldova și îndeamnă „Să investim în lucrătorii medicali!”.

Cu ocazia Săptămânii globale a lucrătorului medical (care are loc în perioada 3-7 aprilie 2023), Agenția Națională pentru Sănătate Publică se aliniază la eforturile comune ale tuturor celor implicați la nivel global în promovarea inițiativelor ce țin de consolidarea și majorarea investițiilor în sănătate și, nemijlocit, în capitalul uman din sănătate și îndeamnă „Să investim în lucrătorii medicali!”. Evenimentul este o oportunitate de a sărbători și de a onora munca neprețuită și nenumăratele sacrificii ale lucrătorilor din domeniul sănătății. 

Un sistem de sănătate nu poate funcționa fără resurse umane bine pregătite și suficiente. Personalul medical competent reprezintă resursa vitală a unui sistem de sănătate durabil, care prestează servicii calitative de sănătate, ca răspuns la nevoile populației. Asigurarea accesului la servicii de sănătate pentru realizarea dreptului fundamental al oamenilor de a se bucura de cel mai înalt standard de sănătate, depind în mare măsură de disponibilitatea, accesibilitatea, acceptabilitatea și nivelul de pregătire al resurselor umane din sănătate. Organizația Mondială a Sănătății estimează un deficit de circa 10 milioane de lucrători din domeniul sănătății până în 2030, îndeosebi, în țările cu venituri mici și medii. ANSP încurajează implementarea mai multor opțiuni de politici promovate de Organizația Mondială a Sănătății la nivel național:

  1. De alocat mai multe resurse financiare pentru o dezvoltare sustenabilă a sistemului de sănătate și a resurselor umane din sănătate;
  2. De recrutat și angajat mai mulți tineri specialiști în sănătate și menținut forța de muncă existentă pentru a putea satisface necesitățile populației în servicii de sănătate;
  3. De asigurat condiții de muncă sigure pentru toți lucrătorii medicali și de favorizat implicarea acestora în procesele decizionale din sistemul de sănătate național.

Forța de muncă din domeniul sănătății are un rol vital în construirea rezilienței comunităților și a sistemelor de sănătate pentru a răspunde la dezastrele cauzate de pericole naturale sau artificiale, precum și la riscurile de mediu, tehnologice, biologice și conexe. Șaptezeci la sută (70%) din forța de muncă din domeniul sănătății și socială sunt femei, iar investiția în forța de muncă din domeniul sănătății este o oportunitate de a crea oportunități decente de angajare, în special pentru femei și tineri.

Notă: toți lucrătorii medicali și persoanele interesate sunt invitate să participe la Forumul Global pe domeniul Resurse Umane în Sănătate cu genericul „Protejează! Investește! Împreună!”, organizat de către Organizația Mondială a Sănătății în perioada 3-5 aprilie 2023 în format mixt. Agenda și link-ul de conectare la eveniment sunt disponibile pentru toți doritorii la adresa: https://healthandcareworkforce.org/

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.