Implementarea sistemului de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale în contextul abordării ,,O singură sănătate” examinată de specialiști

Implementarea sistemului de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale în contextul abordării ,,O singură sănătate” examinată de specialiști

Procesul de implementare a sistemului de monitorizare a rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale în contextul abordării ,,O singură sănătate” a fost examinat de către reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, USMF ,,Nicolae Testemițanu”, IP Centrul Republican de Diagnostic Veterinar și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO), în cadrul unui atelier de lucru.

Prioritar, au fost prezentate și discutate subiecte ce țin de standardizarea și asigurarea calității serviciilor de laborator din sectorul uman și veterinar, necesitatea monitorizării rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale în Republica Moldova, evaluarea sistemului de supraveghere a rezistenței la antimicrobiene a bacteriilor zoonotice și comensale în sectorul veterinar, măsuri de intensificare a acțiunilor de prevenire și reținere a dezvoltării rezistenței microorganismelor la preparatele antimicrobiene prin prisma ,,O singură sănătate”.

De asemenea, a fost stabilită metodologia comună de transportare în cadrul Laboratorului microbiologic de referință al ANSP a probelor pentru confirmarea mecanismelor de rezistență.

Ulterior, participanții au fost intruiți privind modul de testare a sensibilității la antimicrobiene, detectarea mecanismelor de rezistență, interpretarea rezultatelor a bacteriilor monitorizate în cadrul sistemului.

Atelierul de lucru a avut loc cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății în incinta ANSP, cu scopul prezentării și implementării Ordinului comun nr. 1253/492/187/2022 al Ministerului Sănătății, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.