Vizită de studiu la Centrul de Informare Toxicologică din Ungaria

Vizită de studiu la Centrul de Informare Toxicologică din Ungaria

O echipă de specialiști din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a efectuat o vizită de studiu în Ungaria pentru a se documenta despre procesul de organizare și funcționare a Centrului de Informare Toxicologică (CIT), care este parte componentă a Departamentului pentru Siguranța Chimică din cadrul Centrului Național de Sănătate Publică, orașul Budapesta. Vizita de lucru a fost organizată cu suportul Biroului de țară al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

CIT întocmește rapoarte anuale de sinteză privind cazurile de intoxicații chimice plasate pe pagina web, accesibile populației, cea mai importantă sarcină fiind prevenirea intoxicațiilor de etiologie chimică survenite în condiții habituale. Activitățile de informare a populației sunt asigurate prin intermediul bazelor de date toxicologice și fișe cu date de securitate incluse în registrul de produse și amestecuri chimice potențial periculoase.

Discuțiile grupurilor de lucru s-au axat pe numărul și nivelul de calificare al personalului care activează în Centru, frecvența organizării perfecționărilor (la nivel național și internațional), organizarea regimului de lucru și odihnă. De asemenea, au fost prezentate documentele necesare pentru crearea și administrarea CIT, specialiștii implicați în asigurarea funcționalității și dezvoltării etc.

O atenție sporită a fost acordată bazelor de date internaționale și ale instituției utilizate pentru activitatea eficientă a Centrului, acordarea suportului informațional, în funcție de cauza etiologică a intoxicației. Ca parte a atribuțiilor sale administrative, CIT asigură gestionarea registrului de amestecuri periculoase (conform prevederilor art.45 din Regulamentul (CE) nr.1272/2008), care conține date relevante din punct de vedere toxicologic și de sănătate publică.

Drept urmare a acestei vizite, a fost evidențiată necesitatea argumentării autorității de sănătate în contextul creării Centrului de Informare Toxicologică, care constituie o acțiune prioritară recomandată în urma Evaluării Externe Comune a OMS din 2018, în vederea implementării Regulamentului Sanitar Internațional (2005) în Republica Moldova. Totodată, sunt indispensabile, și în continuare, supravegherea și prevenirea impactului substanțelor chimice asupra sănătății umane și sensibilizarea populației în domeniul vizat.

În anul 1970, în Ungaria, a fost înființat Serviciul de Informare Toxicologică pentru Sănătate. Din 1990, acesta furnizează informații cu privire la intoxicațiile acute provocate de substanțe și amestecuri chimce periculoase prin telefon 24/24 ore, 7/7 zile, colectând, prelucrând și sistematizând datele toxicologice de sănătate publică și clinice relevante; informații privind notificarea amestecurilor chimice dedicate înregistrării informațiilor transmise în temeiul art.45 din Regulamentul (CE) nr.1272/2008 (CLP)-spre care tinte și Republica Moldova; informații referitoare la reglementările de siguranță chimică.

​În prezent, specialiștii ANSP sunt axați pe elaborarea Conceptului privind crearea CIT în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, protocoalele clinice standardizate pentru cele mai frecvente substanțe chimice în cazurile de intoxicații acute pe teritoriul Republicii Moldova prin implicarea activă a medicilor toxicologi, precum și informarea continuă a populației privind manipularea corectă a substanțelor chimice.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.