Lumina și căldura Sfintei Sărbători a Învierii Domnului să ...................... HRISTOS A ÎNVIAT! Cu gânduri bune, Nicolae JELAMSCHI, Director mai multe >>>
Programare la vaccinare Programeazăte aici>>>

Activitățile de bază desfășurate în domeniul controlului de stat în sănătate publică pentru trimestrul III al anului 2021

Pe parcursul trimestrului III al anului 2021, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate 3308 controale.

Din numărul total de controale efectuate, 1241 au fost realizate în mod planificat, dintre care 878 a persoanelor fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 363 a obiectivelor și instituțiilor publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.

Totodată 2067 de controale au fost efectuate în mod inopinat, inclusiv:

 • 1403 (67,88%) din ele cu scopul eliberării actelor permisive;
 • 55 (2,66%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări parvenite în adresa ANSP;
 • 609 (29,46%) de controale au fost efectuate în scopul verificării implementării și respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în conformitate cu prevederile Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

În cadrul controalelor efectuate au fost depistate neconformități in activitatea unor agenți, cum ar fi:

 • Lucrătorii entității controlate nu au susținut examenul medical periodic pentru anul curent (în 57,4 % cazuri);
 • Lipsa listelor nominale a persoanelor care activează în condiții de expunere la factorii profesionali de risc, coordonate cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale (în 6,14% cazuri);
 • Lucrătorii entității controlate nu au susținut instruirea igienică (în 30,16 % cazuri);
 • Nu au fost prezentate rezultatele investigațiilor de laborator a factorilor de risc la locul de muncă (în 29 % cazuri);
 • Nu a fost prezentat Programul autocontrolului indicilor microbiologici ai aerului și de pe obiectele mediului înconjurător (în 5 % cazuri);
 • Nu au fost prezentate planurile proprii de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală, coordonate cu Centrele de Sănătate Publică teritoriale (în 8,3% cazuri);
 • Nu a fost prezentat contract cu laborator acreditat privind monitorizarea curentă a calităţii apei din punctele de distrubuţie şi sursa subterană, după caz (în 6,14 % cazuri);
 • Nu sunt dotate vestiarele cu scaune și echipamente (dulapuri) suficiente, care să permită fiecărui lucrător să-şi încuie vestimentaţia şi accesoriile personale în timpul programului de lucru ( în 7,8% cazuri);
 • Angajații nu sunt asigurați cu îmbrăcăminte specială (2 seturi de îmbrăcăminte pentru diferite anotimpuri) și mijloace de protecție individual (în 7,8% cazuri);
 • Lipsa la intrare în cel mai vizibil loc, semnului unic de interzicere a fumatului în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare (în 1,1 % cazuri);
 • Comercializarea produselor farmaceutice /parafarmaceutice cu instrucțiuni de utilizare netraduse în limba de stat;
 • Practicarea activității farmaceutice de specialist fără studii farmaceutice;

În rezultatul controalelor efectuate, de către subdiviziunile ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 611 prescripții sanitare, au fost întocmite 69 procese-verbale de contravenție administrativă, emise 25 planuri de remediere cu indicarea măsurilor și termenului realizării acestora în vederea conformării contravenientului cu cerințele legislației, au fost perfectate 44 decizii de aplicate amenzii în sumă de 60500 lei și emise 7 Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice, ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 172 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 85 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de ameliorare a situației.

 

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-580