Gestionați cu prudență substanțele chimice, acestea pot prezenta pericol pentru sănătate și viață

Gestionați cu prudență substanțele chimice, acestea pot prezenta pericol pentru sănătate și viață

Este cunoscut faptul că expunerea la substanțe chimice potențial periculoase poate avea efecte nefaste asupra sănătății umane. Conform datelor statistice, aproximativ 95% din toate intoxicațiile acute accidentale/intenționate sunt provocate de substanțe chimice, iar 90% din acestea, au loc în condiții de domiciliu. Există o sporire a morbidității populației care pot fi explicate parțial prin utilizarea iresponsabilă a medicamentelor, produselor de uz casnic, gazelor, produselor de uz fitosanitar etc. În acest sens, atât la nivel mondial cât și național, zilnic se înregistrează un număr considerabil de intoxicații acute de etiologie chimică (IAEC).

Mai mult ca atât, studiile de specialitate au demonstrat o modificare a numărului de cazuri de intoxicații în perioada pandemică cauzată de COVID-19, în special creșterea dramatică a intoxicațiilor cu metanol, utilizarea abuzivă a dezinfectanților, detergenților. De asemenea, se constată un nivel mai jos de bunăstare psiho-emoțională și scoruri care sugerează o patologie de anxietate și depresie în rândul populației, ceea ce duce la administrarea în supradoze a medicamentelor, în comparație cu perioada înainte de izbucnire a pandemiei.

O altă problemă în acest domeniu poate servi desfășurarea procesului educațional la distanță, copiii își petrec timpul în condiții casnice, frecvent fiind lăsați fără supraveghere. Astfel, crește riscul și probabilitatea apariției cazurilor de intoxicații în rezultatul manipulării incorecte a substanțelor chimice, accesibile și atractive pentru copii, depozitate în mod necorespunzător.

Anual, în țară, sunt înregistrate peste 2 mii de cazuri de intoxicații acute neprofesionale exogene de etiologie chimică. În anul 2021, pe parcursul semestrului I, prin intermediul Punctului Focal al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) au fost raportate 818 cazuri intoxicații, dintre care 24 cazuri soldate cu deces, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, când au fost afectate 791 persoane, inclusiv 16 au decedat. Cele mai multe cazuri de intoxicații au fost provocate de medicamente – 349 afectați, gaze – 188 intoxicații, 122 persoane intoxicate cu alcool, 66 cazuri provocate de substanțe chimice lichide etc. Numărul copiilor afectați a constituit 398 cazuri sau 48,6 % copii.

În acest context, este important ca părinții, medicii, profesorii, educatorii etc. să discute cu copiii, atât în instituțiile școlare, unde ar trebui să primească protecție și grijă, acasă, cât și în mediul virtual, despre riscul substanțelor chimice periculoase pe care le pot întâlni.

Astfel, în scopul prevenirii intoxicațiilor acute de etiologie chimică, specialiștii ANSP vin cu o recomandare de a utiliza un instrument contextual, Ghidul practic „Metodologie privind organizarea activităților de comunicare și informare în prevenirea intoxicațiilor acute exogene de etiologie chimică”, elaborat cu sprijinul Institutului Național de Sănătate Publică din Oslo, Norvegia.

IMPORTANT! Educația pentru sănătate prezintă o preocupare de maximă importanță care constă în dezvoltarea nivelului de cultură prin activități de informare/sensibilizare și educare (discuții publice, instruiri, informații în presă etc.) a categoriilor vulnerabile de popluație, în special a copiilor, dar și a publicului larg în ansamblu, despre pericolele expunerii la substanțe chimice, măsurile de prevenire și protecție a sănătății întru construirea unei societăți mai sănătoase.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.