Activitățile prioritare în domeniul controlului de stat în sănătate publică desfășurate pe parcursul trimestrului II al anului 2021

Activitățile prioritare în domeniul controlului de stat în sănătate publică desfășurate pe parcursul trimestrului II al anului 2021

Pe parcursul trimestrului II al anului 2021, de către specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică abilitați cu drept de control în sănătate publică au fost realizate aproximativ 3000 de controale. Din numărul total al acestora, 1194 au fost realizate în mod planificat, dintre care 872 în adresa persoanelor fizice şi juridice ce practică activitate de întreprinzător și 322 la obiective și instituții publice, cu scopul verificării respectării legislației sanitare în vigoare.

Totodată, aproape 1800 de controale au fost efectuate în mod inopinat, dintre care – 1232 (68,75%) cu scopul eliberării actelor permisive, 40 (2,23%) cu scopul examinării diverselor petiții și sesizări recepționate de ANSP, 520 (29,02%) pentru verificarea implementării și respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19 în conformitate cu prevederile Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică.

În cadrul controalelor efectuate au fost depistate neconformități în activitatea unor agenți, cum ar fi:

  • Nu a fost susținut examenul medical periodic, sau instruirea igienică, de către lucrătorii entității controlate;
  • Lipsa listelor nominale a persoanelor care activează în condiții de expunere la factorii profesionali de risc;
  • Nu a fost prezentat planul propriu de gestionare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală;
  • Încălcarea regulilor de eliberarea a medicamentelor;
  • Lipsa avizelor sanitare a produselor biodistructive și a detergenților utilizați;
  • Unii angajați nu sunt asigurați cu îmbrăcăminte specială și mijloace de protecție individuală (mănuși de cauciuc, ciubote, sort etc.).

În rezultatul controalelor, de către subdiviziunile teritoriale ale ANSP au fost întocmite și expediate în adresa factorilor de decizie 524 prescripții sanitare, perfectate – 277 procese-verbale de contravenție administrativă și emise 290 de decizii de aplicare a amenzilor, în sumă de 535860 lei. La fel, pentru încălcări majore ale legislației în domeniul sănătății publice au fost emise  Hotărâri de suspendare/interzicere.

Concomitent, în perioada de referință au fost realizate un șir de activități de informare și sensibilizare a persoanelor juridice și fizice, ce țin de respectarea legislației în domeniul sănătății publice. În acest sens, au fost desfășurate peste 145 de activități de sensibilizare a agenților economici și populației în întregime prin desfășurarea diverselor seminare, mese rotunde, convorbiri, publicații în presă, emisiuni TV, Radio, etc. În același timp, per ansamblu pe țară, au fost elaborate și expediate autorităților publice locale și altor factori de decizie 45 note informative în care au fost elucidate problemele existente în domeniul sănătății publice și propuneri concrete de redresare a situației.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.