CE SUNT PRODUSELE ALIMENTARE NOI?

CE SUNT PRODUSELE ALIMENTARE NOI?

Acoperirea necesităților în alimentație ale populației impune efectuarea de cercetări în domeniu, atât în vederea explorării unor surse naturale, neutilizate anterior ca produse alimentare, cât și crearea prin intermediul bio-, nanotehnologiilor a unor produse alimentare noi. Plasarea pe piață a unor astfel de produse nu trebuie să afecteze sănătatea consumatorilor. Multe dintre statele lumii, inclusiv UE, au adoptat legislații în acest domeniu.

În Republica Moldova produsele alimentare noi cad sub incidența Legii nr. 306 din 30.11.2018 privind siguranța alimentelor (Monitorul Oficial nr. 59-65 din 22.02.2019) și a Regulamentului sanitar privind produsele alimentare noi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Nr. 925 din 31.12.2009 (Monitorul Oficial nr. 2-4 din 15.01.2010). Regulamentul nominalizat stabileşte normele plasării pe piaţa Republicii Moldova a produselor alimentare noi și care sînt armonizate cu legislația europeană la acest capitol.

Care sînt categoriile de produse alimentare noi?

Conform surselor din care acestea provin și tehnologiilor de obținere aplicate, produsele alimentare noi pot fi clasificate în următoarele categorii:

  • produse alimentare cu o structură moleculară primară nouă sau modificată intenționat;
  • produse alimentare constând din microorganisme, ciuperci (fungii), alge, sau izolate din acestea;
  • produse alimentare constând din plante sau separate din plante sau animale, cu excepția produselor obținute prin practicile de înmulțire sau reproducere tradiționale și care au un istoric de utilizare în condiții de siguranță;
  • produse alimentare pentru care s-a aplicat un proces de producție care nu a fost utilizat până la data intrării în vigoare a Regulamentului Sanitar privind produsele alimentare noi și care duce la schimbări semnificative în compoziția sau structura produselor alimentare, care afectează valoarea lor nutritivă, metabolismul sau nivelul de substanțe nedorite. 

Exemple de diferite tipuri de produse alimentare noi:

  • procese noi de producție a alimentelor – ciuperci sau lapte tratate cu lumină UV pentru creșterea conținutului de vitamina D
  • noi surse de substanțe nutritive – uleiul cu acid docosahexaenoic (DHA) provenit de la microalge
  • produse extrase din plante – proteinele de rapiță

Condițiile de plasare pe piață

Până la plasarea pe piața Republicii Moldova produsele alimentare noi se supun unei proceduri detaliate de evaluare, asigurată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică privind corespunderea produsului alimentar nou prevederilor Regulamentului Sanitar privind produsele alimentare noi. La fel, în Regulament sunt expuse cerințele referitoare la produsele alimentare noi, regulile de întocmire a dosarului privind înregistrarea produsului alimentar nou, cerințele pentru asigurarea transparenței informației cu privire la produsele alimentare noi, cerințele speciale de etichetare a produselor alimentare noi, conținutul ordinului de aprobare și al celui de respingere a cererii de înregistrare a unui produs alimentar nou, precum și conținutul informației din Registru.

Până la moment, agenții economici nu s-au adresat Agenției Naționale pentru Sănătate Publică pentru înregistrarea produselor alimentare noi. În acest fel, facem apel către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, în calitate de autoritate responsabilă de supravegherea în domeniul alimentar, în cadrul controalelor să stabilească circumstanțele plasării pe piață a unor astfel de  produse.

Produsele alimentare noi aprobate în vederea plasării pe piaţă sînt incluse în Registrul de stat al produselor alimentare noi gestionat de Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

 

 

 

Serviciul informare şi

comunicare cu mass-media

Tel: 022 574 642

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.