ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNUI TRAINING DE INSTRUIRE PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR CHIMICE

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL UNUI TRAINING DE INSTRUIRE PRIVIND EVALUAREA RISCURILOR CHIMICE

În fiecare zi, suntem expuși în mod constant la o varietate și cantitate semnificativă de substanțe/amestecuri chimice periculoase sau potențial periculoase, care prezintă un risc vital iminent. Astfel, evaluarea riscului asociat substanțelor/amestecurilor chimice este un proces primordial în determinarea naturii, amplorii și probabilității unui potențial impact asupra sănătății publice și a mediului înconjurător.

În acest context, în perioada 28-29.07.2021 și 02.08.2021, s-a desfășurat training-ul de instruire în domeniul evaluării riscurilor chimice organizat de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Bonn, Germania, cu participarea experților din Republica Moldova, Belarus, Georgia, Kazakhstan și Serbia.

La nivel național, la cursul de instruire au participat specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) din cadrul Direcției Protecția Sănătății Publice, Iurie Pînzaru – șef Direcție, Tatiana Tonu, Kristina Stîncă, Roman Corețchi, Eugen Arama – medici igieniști, Natalia Capsamun – medic epidemiolog și Vladimir Bernic – șef Laborator științific pericole chimice și toxicologie.

Dat fiind că, potrivit prevederilor Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, ANSP este autoritatea responsabilă de identificarea, evaluarea, managementul şi comunicarea riscurilor pentru sănătatea publică, prognozarea şi diminuarea impactului negativ al acestora asupra sănătăţii, este indispensabilă dezvoltarea continuă a capacităților naționale în acest domeniu.

În cadrul cursului de instruire au fost abordate următoarele tematici:

  • Evaluarea de bază a riscului chimic. Setul de instrumente OMS pentru evaluarea riscurilor pentru sănătate: pericol chimic.
  • Evaluarea riscurilor pentru sănătate cauzate de produse biocide/dezinfectanți (conform cerințelor UE).
  • Evaluarea riscurilor pentru sănătate cauzate de expunerea combinată la mai multe substanțe chimice.

Participarea în calitate de formatori a experților internaționali la realizarea programului de instruire a avut un impact pozitiv asupra calităţii acestuia, conferind materialului redat un caracter practic, aplicativ şi util activităţii ulterioare a specialiștilor ANSP, în special în domeniul siguranță chimică și toxicologie.

În cadrul training-ului participanții au fost instruiți prin metode moderne (prezentări, discuţii interactive, studii de caz, lucru în echipă, aplicaţii practice ş.a.) despre bazele și resursele internaționale de evaluare a riscurilor substanțelor chimice, inclusiv a produselor biocide asupra sănătății umane, conceptele principale și cadrul normativ privind evaluarea riscurilor pentru sănătate cauzate de expunerea combinată la mai multe substanțe chimice, inclusiv terminologia și metodele de abordare în scopul estimării impactului substanțe chimice combinate.

În context,  mulțumim OMS și grupului de experți internaționali, în special dnei Irina Zastenskaya pentru munca, efortul și asiduitatea depusă în realizarea dezvoltării profesionale a specialiștilor, la nivel național, privind evaluarea riscurilor asociate substanțelor/amestecurilor chimice întru prevenirea/reducerea impactului acestora asupra sănătății publice.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.