Specialiștii din Direcția și subdiviziunile teritoriale de protecție a sănătății publice au făcut bilanțul pentru I semestru al anului 2021 și au trasat sarcini pentru semestru II

La data de 28 iulie a.c., pe platforma on-line, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), a organizat Atelierul de lucru cu specialiștii din domeniul protecţiei sănătății publice. Evenimentul a fost dedicat rezultatelor activității specialiștilor în semestrul I al anului 2021 și apreciate sarcinile pentru a doua jumătate a anului curent.

La sedință a participat directorul interimar dl Vasile Guștiuc, Iurie Pînzaru-șef Direcție Protecția Sănătății Publice din cadrul ANSP, specialiștii Direcției protecția sănătății publice din sediul central și specialiștii subdiviziunilor CSP și din teritoriale deservite.

În cadrul Atelierului de lucru, specialiștii din protecția sănătății publice din cadrul ANSP au raportat despre implementarea Ordinului MSMPS nr. 1151 din 08.12.20 „Cu privire la notificarea, cercetarea și evidența cazurilor de intoxicaţii cu ciuperci” (dna Stela Bradu). Dna dr.șt.med, conferențiar universitar Raisa Rusu–Deliu s-a referit la identificarea soluțiilor pentru elucidarea impedimentelor apărute în implementarea Hotărării Guvernului nr. 1025/2016, privind aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.

Despre rezultatele obținute în I semestru la compartimentul Protecţia Sănătăţii Publice la nivel național a raportat dna Nina Dragomir, iar despre acțiunile realizate de specialiștii CSP municipal Balți a vorbit șefa secției dna Elena Revenco. Dl Valeriu Dodu a prezentat activitățile realizate de CSP Orhei si teritoriile deservite.

La finalizarea evenimentului, au urmat dezbateri și discuții privind identificarea necesităților și  soluțiilor pentru îmbunătățirea activității în domeniul protecției sănătății publice și anume:

Asigurarea colaborării continue cu APL pe domeniile de competență inclusiv la capitolul asigurării populației cu apă potabilă de calitateinclusiv din sursele descentralizate;

Focusarea pe problemele de alimentație și nutriție a copiilor din grădinițele de copii și instituțiile de învățământ preuniversitar prin organizarea permanentă a calculelor și informarea autorităților competente;

Sporirea măsurilor de monitorizare a organizării examenelor medicale a angajaților cu prezența factorilor profesionali de risc prin interacțiunea medicilor igieniști cu Comisiile medicale teritoriale.

Identificarea actelor normative și directive care necesită abrogare/modificare;

Participarea specialiștilor la Conferințele profesorilor din august cu informații privind nutriția, starea de sănatate a elevilor/copiilor;

Colectarea conform prevederilor actelor directive ale MSMPS și transportarea resturilor de bucate și ciuperci care au produs intoxicațiile la ANSP în scopul stabilirii speciei de ciuperci;

Vor evalua situația în domeniile de competență și vor informa APL, agenții economici, conducătorii întreprinderilor despre măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc mediu și viață etc.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media 022 574-642

 

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.