Ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului Sanitar privind aprobarea limitei maximal admisibile a concentrației de plumb în vopsele

Ședința Grupului de lucru pentru elaborarea Regulamentului Sanitar privind aprobarea limitei maximal admisibile a concentrației de plumb în vopsele

Conform Dispoziţiei Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale (MSMPS) nr. 589-d, din 03 august 2021 cu privire la formarea Grupului de lucru intersectorial, Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP), în comun cu Biroul Național al Organizației Mondiale a Sănătății pentru Republica Moldova a organizat prima ședință în scopul comunicării și argumentării necesității elaborării Regulamentului Sanitar privind aprobarea limitei maximal admisibile a concentrației de plumb în vopsele și documentelor conexe. Ședința a fost desfășurată în cadrul ANSP cu prezența fizică a specialiștilor Iurie Pînzaru, șef Direcție Protecția Sănătății Publice, Tatiana Tonu, Eugen Arama, Kristina Stîncă, Roman Corețchi – medici igieniști, Ștefan Constantinovici, șef Secție expertiza sanitară, Raisa Scurtu, șef Laborator investigații chimice și măsurări instrumentale.

Totodată, în regim online au participat reprezentanții MSMPS, Biroului Național al OMS, USMF “Nicolae Testemițanu”, Serviciului Vamal și AO EcoContact.  Ședința a fost moderată de dl Iurie Pînzaru. Conform agendei au fost abordate şi examinate următoarele subiecte:

  1. Plumbul – problemă de sănătate publică la nivel național și internațional.
  2. Impactul socio-economic al plumbului din vopsele asupra sănătății populației, în special a copiilor.
  3. Argumentele care au determinat necesitatea elaborării a unui act normativ privind reglementarea plumbului în vopsele.
  4. Materialele evaluate din diferite surse naționale și internaționale care constituie baza elaborării Regulamentului sanitar privind aprobarea limitei maximal admisibile a concentrației de plumb în vopsele și documentelor conexe.
  5. Experiența și situația reală la compartimentul reglementarea plumbului în vopsele la nivel internațional.

Totodată, în cadrul ședinței, participanții au intervenit cu unele sugestii ce țin de importul vopselelor, cerințele plasării lor pe piață etc.

La încheierea ședinței Grupului de lucru, au fost determinați pașii care urmează a fi întreprinși și structura planificată a Regulamentului Sanitar privind aprobarea limitei maximal admisibile a concentrației de plumb în vopsele și documentelor conexe.

Următoarea ședință este programată pentru 08-09 septembrie anul curent la care va fi examinat proiectul definitivat al Regulamentului nominalizat.

Solicităm producătorilor autohtoni și importatorilor de vopsele să se alinieze la elaborarea unui act normativ funcțional în domeniul vizat.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media 022 574-642

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.