Ziua europeană a radonului, marcată la 7 noiembrie

Începând cu a.2015, la 7 noiembrie este instituită Ziua europeană a radonului, la inițiativa Asociației Europene a Radonului (ERA) și marchează ziua de naștere a remarcabilei femei de știință Maria Skłodowska-Curie. În această zi acționăm pentru sensibilizarea și conștientizarea populației pentru a preveni problemele de sănătate, condiționate de expunerea la gazul radon în interiorul clădirilor.

Radonul este un gaz radioactiv ce provine din dezintegrarea uraniului, care este prezent în scoarța terestră încă de la formarea Terrei. Din sol acesta difuzează în aerul din atmosferă și prin efectul de izolare, radonul se acumulează în încăperi, în special la parter, demisol și subsol, dar și la etajele superioare ale clădirii. În funcție de tipul solului și al rocilor nivelul acestuia poate deveni deosebit de mare în interiorul clădirilor, astfel fiind foarte nociv pentru sănătatea omului. Organizația Mondială a Sănătății stipulează că expunerea cronică la radon contribuie la declanșarea cancerului bronhopulmonar, în special la fumători.

În Republica Moldova, în cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Laboratorul Igiena Radiațiilor și radiobiologie efectuează cercetări în vederea monitorizării concentrațiilor de radon, atât în aerul din locuințele oamenilor, cât și în apă, sol etc.  Investigațiile se efectuează sub egida Agenției Internaționale pentru Energie Atomică prin implementarea unui proiect de cooperare tehnică  – MOL9007.

În cadrul realizării acestui proiect, pe parcursul anilor 2019-2022, au fost investigate circa 2500 locuințe de pe teritoriul Republicii Moldova pentru determinarea concentrațiilor de radon și stabilirea nivelului național de referință a radonului în aerul din locuințe, de 300 Bq/m3  (Bq – becquerel ce reprezintă unitatea de măsură a radioactivității).

Rezultatele cercetărilor au demonstrat că radonul (Rn-222) a variat în funcție de tipul și amplasarea locuințelor, de tipul materialelor de construcție utilizate în construcția clădirii; tipul solului adiacent clădirii și ventilația încăperilor. În 49% din locuințe, incluse în studiu, concentrația radonului corespunde normelor naționale/europene. Totodată, în 1277 locuințe (51%) concentrația radonului a fost mai mare ca normele naționale/europene. A prezentat interes și studierea variabilității concentrațiilor de radon în funcție de coordonatele amplasării geografice a localităților. S-a stabilit o variabilitate impunătoare pentru acest parametru, cu variații de la 150 Bq/m3 în Chișinău până la 415 Bq/m3 în r-nul Căușeni. Acest fapt poate fi explicat prin geologia neuniformă a teritoriului.

Important de menționat că Radonul:

  • este cel mai nociv poluant natural din mediul înconjurător;
  • este un gaz radioactiv natural, generat continuu din sol și materialele de construcții;
  • reprezintă al doilea factor de risc în apariția cancerului pulmonar, după consumul de tutun;
  • se acumulează în aerul din spațiile închise și neventilate, pătrunzând în corpul uman prin respirație.

Pentru a evita expunerea la concentrații ridicate de radon în locuițe și la locul de muncă se recomandă populației și angajatorilor măsurarea radonului prin utilizarea echipamentelor de tipul RADON Eye+ –   SMART Radon Detector, fiind foarte comod în utilizare și având o precizie semnificativă.

Pentru mai multă informație despre acest subiect accesați:  https://ansp.md/control_radon

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.