Standardizarea metodologiei de diagnostic al infecției cu Clostridioides difficile  

Standardizarea metodologiei de diagnostic al infecției cu Clostridioides difficile  

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, cu suportul Organizației Mondiale a Sănătății și Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a organizat un atelier de lucru pentru specialiștii de laborator din cadrul CSP teritoriale și Instituțiile Medico-Sanitare Publice. Medicii microbiologici din cadrul rețelei de laboratoare microbiologice au discutat principiile și procedurile procesului de investigare microbiologică în infecțiile determinate de C. difficile ( C.difficile este o bacterie care determină diaree, de la forme ușoare până la sindroame de deshidratare amenințătoare de viață; afectează predominant persoanele vârstnice cu spitalizări repetate sau prelungite și de regulă cu tratament cu antibiotice). 

În cadrul atelierului de lucru, participanții au fost familiarizați cu structura și conținutul ghidului „Managementul infecţiei cu C. difficile”, procedura corectă de prelevare, transportare, metodologia de procesare, algoritmul de diagnostic, interpretarea și raportarea rezultatelor investigațiilor la C. difficile. De asemenea, au fost prezentate rezultatele evaluării Controlului Extern de Calitate 2020, provocări și perspective în realizarea controlului extern și în raportarea datelor privind incidența infecției cu C. difficile și rezistența la antimicrobiene.

În scopul testării eficiente a ghidului, au fost puse în discuție studii de caz, care au permis evaluarea tuturor compartimentelor ghidului, soluționarea sarcinilor propuse și prezentarea soluțiilor relevante. Participanții atelierului au avut oportunitatea de a aplica practic algoritmul de diagnostic și de a monta de sine stătător toate testele microbiologice incluse în ghid. La finalul evenimentului, fiecare participant a avut oportunitatea de a-și expune opinia cu privire la mecanismele eficiente ce vor fi utilizate în colaborarea cu medicii clinicieni pentru a asigura implementarea ghidului la nivelul instituțiilor medicale implicate.

Laboratoarele de microbiologie sunt un element cheie în managementul eficient a pacientului cu infecție determinate de C. difficile prin furnizarea rezultatelor calitative în timp util în scopul ghidării argumentate și optimizarea terapiei antimicrobiene.

Ghidul: Managementul infecţiei cu C. difficile reprezintă un instrument util, ce va permite standardizarea metodologiei de diagnostic al infecției cu C. difficile, optimizarea tratamentului cu antimicrobiene.

     

   

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.