SITUAȚIA EPIDEMIOLOGICĂ PRIN INFECȚIA COVID-19 ȘI PROCESUL DE VACCINARE mai multe >>>
PROGRAMARE LA VACCINARE. VACCINAREA SALVEAZĂ VIEȚI! Programează-te aici>>>
Laboratorul virusologic al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă selectarea probelor biologice pentru monitorizarea circulației tulpinilor de SARS-CoV-2 pe teritoriul țării și identificarea variantelor de mutație a tulpinilor virusului, prin metoda de secvențiere a genomului viral Laboratorul virusologic al ANSP a confirmat primele cazuri de infecție cu subvarianta XBB.1.5 a tulpinii Omicron, în Republica Moldova
Agenția Națională pentru Sănătate Publică monitorizează situația epidemiologică prin gripa sezonieră și IACRS ANSP continuă monitorizarea situației prin gripa sezonieră și IACRS

Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

La 18 ianuarie 2023, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică, la care au participat 24 cercetători ştiinţifici, inclusiv 11 membri. Au fost examinate şi aprobate temele de doctorat, adnotările, planurile de cercetări și conducătorii științifici ai tezelor de doctorat ale doctoranzilor înmatriculați la anul I de studii, specialitatea 313.02. Microbiologie, virusologie medicală și specialitatea Igienă 331.02.

Așadar, Lozneanu Irina, doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei tema, adnotarea cu scopul și obiectivele cercetării, actualitatea problemei de cercetare, cât și planul de realizare a tezei de doctorat. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanța problemei de cercetare, a fost propusă perfectarea scopului tezei. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de realizare a tezei de doctorat, cât și conducătorul științific al tezei de doctorat.

Dna Colac Svetlana, doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei tema, adnotarea cu scopul și obiectivele cercetării, actualitatea problemei de cercetare, cât și planul de realizare a tezei de doctorat. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanța problemei de cercetare. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de realizare a tezei de doctorat, cât și conducătorul științific al tezei de doctorat.

Dl Corețchi Roman, doctorand, anul I de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei tema, adnotarea cu scopul și obiectivele cercetării, actualitatea problemei de cercetare, cât și planul de realizare a tezei de doctorat. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanța problemei de cercetare, au fost propuse studierea literaturii de specialitate autohtone și reducerea numărului de obiective de cercetare. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim tema, adnotarea, planul de realizare a tezei de doctorat, cât și conducătorul științific al tezei de doctorat.

Dna Bucov Victoria, dr.hab.șt.med., prof.cerc., șef laborator, a prezentat audienței proiectul Ghidului practic „Activitățile de imunizare în practica medicală”, autori: Bucov Victoria, dr.hab.șt.med., prof.cerc., ANSP; Țurcan Laura, dr.șt.med., ANSP; Melnic Anatolie, dr.șt.med., ANSP, Ceban Alexei, Master în epidemiologie, Biroul OMS, Republica Moldova; Furtună Nicolae, Master în epidemiologie, ANSP; Guțu Veaceslav, Master în epidemiologie, ANSP; Curocichin Ghenadie, dr.hab.șt.med., prof.univ., USMF „Nicolae Testemițanu”; Anghel Liuba, medic epidemiolog, ANSP.  Ghidul practic a fost recenzat de către dna Donos Ala, dr.hab.șt.med., conf.univ., USMF ”N.Testemițanu” și d. Sajin Octavian, dr.șt.med., șef laborator științific, ANSP. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim proiectul ghidului practic și prezentarea lui spre examinare la etapa următoare și editare.