Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

Ședinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică

La 17 mai 2022, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 25 de cercetători ştiinţifici, inclusiv 9 membri ai acestuia. Au fost examinate subiecte ce ţin de realizarea planului de cercetări ştiinţifice efectuat în cadrul tezelor de doctorat, la specialitatea Igienă 331.02. De asemenea, au fost examinate proiectele ghidurilor practice „Comunicarea riscului expunerii la Radon”, „Diagnosticul de laborator al meningitelor bacteriene”, „Diagnosticul copro-parazitologic în invaziile intestinale” şi alte chestiuni.

Maria-Victoria Racu, doctorand, anul III de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei raportul privind realizarea planului de cercetare efectuate în anul 2021 în cadrul tezei Evaluarea igienică a impactului borului din apa potabilă asupra morbidității prin bolile osteoarticulare”.

Aurelia Ababii, doctorandă, anul II de studii cu frecvenţă redusă, a prezentat audienţei realizarea planului de cercetare efectuate în anul I de studii prin doctorat la tema ”Cuantificarea riscului pentru sănătate, asociat expunerii la Radon”.

În cadrul dezbaterilor s-a menţionat actualitatea temelor de doctorat, au fost apreciate rezultatele obținute conform planului aprobat. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obținute în cadrul cercetărilor pentru tezele de doctorat menționate.

Proiectul Ghidurilui  „Comunicarea riscului expunerii la Radon”, elaborat de un colectiv de autori sub conducerea dnei Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc. Urmare examinării Consiliul ştiinţific a aprobat unanim Ghidul practic şi s-a recomandat prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Greta Bălan, dr.șt.med., conf.univ., a prezentat audienţei proiectul ghidului practic „Diagnosticul de laborator al meningitelor bacteriene. Ghidul a fost elaborat de un colectiv de autori, reprezantanți ai ANSP, USMF ”Nicolae Testemițanu”,  SCMBCC – specialiști microbiologi, epidemiologi, cliniciști. Acesta a fost aprobat unanim, fiind recomandată prezentarea lui spre examinare la următoarea etapă şi editare.

Liudmila Lungu, medic specialist din cadrul ANSP, a prezentat audienţei proiectul ghidului practic „Diagnosticul copro-parazitologic în invaziile intestinale”, elaborat de un colectiv de autori sub conducerea dnei Vera Lungu, dr.șt.med. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim şi a recomandat prezentarea Ghidului practic spre examinare la următoarea etapă şi editare.

În continuare, dna Ana Volneanschi, dr.șt.med., comf.cerc., secretar științific, a prezentat audienței materialele incluse în dosarul pentru formarea Consiliului științific specializat de susținere a tezei de doctorat a dlui Vergil Manole ”Evaluarea stării de sănătate a elevilor din familiile temporar dezintegrate din localitățile rurale”, specialitatea 331.02 Igienă. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim constituirea Consiliului științific specializat de susținere a tezei de doctor în științe medicale și dosarul cu actele necesare.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.