Ședința grupului de lucru privind armonizarea politicilor și legislației naționale cu cea a Uniunii Europene

Ședința grupului de lucru privind armonizarea politicilor și legislației naționale cu cea a Uniunii Europene

În incinta Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), a avut loc ședința grupului de lucru pentru consultarea proiectului Hotărârii de Guvern (HG) care va modifica HG nr. 1191 din 23.12.2010 cu referire la aprobarea Regulamentului sanitar privind limitele maxime admise de reziduuri ale produselor de uz fitosanitar din sau de pe produse alimentare şi hrană de origine vegetală şi animală pentru animale (Monitorul Oficial nr. 5-14 din 14.01.2011, art. 03). Ședința a fost organizată conform Ordinului ANSP cu privire la formarea grupului de lucru în vederea armonizării politicilor și legislației naționale cu legislaţia Uniunii Europene.

Evenimentul a reunit specialiști din cadrul Secției Sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologie a ANSP și reprezentanți ai Direcției protecția plantelor și siguranța alimentelor de origine vegetală, din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA). Proiectul Hotărârii de Guvern, inițiat de ANSP, a fost prezentat în cadrul ședinței, ulterior discuțiile fiind axate pe necesitatea aprobării acestuia, condițiile care au impus elaborarea actului normativ și evidențierea elementelor noi care urmează a fi incluse. Membrii grupului de lucru au venit cu mai multe propuneri care vor fi examinate în procesul de elaborare a actului normativ.

Totodată, grupul de lucru a acceptat propunerea dlui Iurie Pînzaru, dr. șt. med., conf. univ., șef secție Sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologie, privind abrogarea HG nr. 1191/2010, pe motiv că Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrană de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE a avut, până în prezent, peste 170 de versiuni actualizate.

Adițional, în procesul de dialog, de reprezentanții MAIA a fost menționată, ca o potențială problemă, gestionarea producției agricole din regiunea transnistreană, care crează îngrijorări și eventuale deficienţe din punct de vedere al prevederilor legislative și care necesită o abordare coordonată și măsuri de prevenire a inegalităților existente/viitoare.

La finalul ședinței, a fost apreciat efortul specialiștilor ANSP în domeniul armonizării legislației naționale la rigorile Uniunii Europene și anume transpunerea totală a Regulamentului (CE) nr. 396/2005 și au notat acțiunile care se preconizează a fi desfăşurate la etapele următoare.

Mai mult, specialiștii din cadrul MAIA au subliniat importanța și susțin proiectului cu oferirea suportului în procesul de promovare și aprobare, implementarea căruia va avea un impact pozitiv în asigurarea inofensivității produselor alimentare, atingerea unui nivel înalt de protecție a sănătății populației, cât și în prevenirea îmbolnăvirilor asociate reziduurilor de pesticide. Actualmente, proiectul cuprinde un volum de elemente și prevederi noi și va avea peste 1200 de pagini.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.