S-a stins din viață profesorul universitar Constantin SPÎNU – doctor habilitat în științe medicale, Om Emerit

S-a stins din viață profesorul universitar Constantin SPÎNU – doctor habilitat în științe medicale, Om Emerit

Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță, cu profund regret și enormă durere, despre trecerea în eternitate a profesorului universitar Constantin SPÎNU – doctor habilitat în științe medicale, Laureat al Premiului Național, Om Emerit, virusolog care s-a dedicat pe parcursul mai multor decenii pentru a aduce progrese în menținerea sănătății oamenilor. Constantin SPÎNU, născut la 19 februarie 1950, s-a stins din viață în urma unei boli incurabile, la 14 octombrie 2023.

O personalitate remarcabilă în domeniul științelor medicale, cu o amprentă puternică în lumea academică și o contribuție semnificativă la dezvoltarea și îmbunătățirea sistemului de sănătate publică din țara noastră, membru al AO AȘM (2018), profesor universitar (1996), doctor habilitat în științe medicale (1991), șef al Direcției cercetare și inovare din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Constantin Spînu s-a născut în comuna Nicoreni, raionul Râșcani, Republica Moldova într-o familie de intelectuali.

În anul 1967, absolvește cu medalie de aur școala medie din satul natal, iar în 1973 – Facultatea de sanitărie și igienă a Institutului de Stat de Medicină din Chișinău. După absolvirea cu mențiune a acesteia, activează în domeniul supravegherii sanitaro-epidemiologice, în funcții de: cercetător științific stagiar la Institutul de Cercetări în Igienă și Epidemiologie (Chișinău, 1973-1974), doctorand la Institutul de Virusologie „D.I. Ivanovski” (Moscova, 1974- 1977), cercetător științific stagiar, superior, șef de laborator, șef de sector la Institutul de Cercetări în Igienă și Epidemiologie (Chișinău, 1977-1988). Din anul 1988 deține funcția de șef de laborator la Institutul de Cercetări Științifice în Medicina Preventivă și Curativă, iar din 1995 până în 2018 – activează ca prim-vicedirector, vicedirector în probleme științifice și de inovare la Centrul Național de Sănătate Publică.

În anul 1977, Constantin Spînu susține cu succes teza de doctor în medicină la specialitatea „Epidemiologie”, iar în 1991 – teza de doctor habilitat la specialitatea „Virusologie”. În anul 1996, i se conferă titlul de profesor universitar.

Munca asiduă de savant s-a soldat cu rezultate remarcabile ale activității sale: peste o mie de publicații științifice, multiple brevete de invenții, manuale, monografii, un preparat medicamentos „Pacovirina” folosit în medicina autohtonă și o mulțime de discipoli în știință. Realizările profesorului Constantin Spînu au fost promovate și apreciate de foruri și instituții științifice naționale și internaționale. Datorită performanțelor obținute în domeniul de cercetare, i-au fost acordate cele mai înalte distincții și titluri onorifice dint țară și de peste hotare.

Profesorul universitar Constantin Spînu a fost Coordonator Național în problemele de poliomielită (OMS), Coordonator Național în activitatea de inventică și transfer tehnologic la saloane internaționale (România – Cluj-Napoca, București, Iași) și membru activ al Academiei de Științe din New-York, SUA.

Pentru merite deosebite în dezvoltarea medicinei și rezultate remarcabile în activitatea profesională și de inovare a fost apreciat cu distincții de stat: Diplome de Onoare ale Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, titlul „Om Emerit” (1998), Medalia „Meritul Civic” (2005), laureat al Concursului Național de Susținere a Științei și Inovării „Savantul Anului în domeniul științelor reale” (2008), laureat al Premiului Organizației Mondiale pentru Proprietatea Intelectuală, Medalia „60 ani ai Academiei de Științe a Moldovei”, Crucea Regatului Belgia (Bruxelles) în grad de Cavaler (2007), Ofițer (2008) și Comandor (2009), Diplomă de Onoare a Guvernului Republicii Moldova (2020).

Cu o carieră ilustră, Constantin Spinu a fost o personalitate notorie în domenii precum virusologie medicală, microbiologie, epidemiologie și sănătate publică, un adevărat mentor, contribuind la formarea și îndrumarea a numeroși doctoranzi și doctori habilitați, care, la rândul lor, au continuat să împărtășească cunoștințele și pasiunea sa pentru știința medicală.

Constantin Spinu va rămâne în inimile noastre ca un erou al cunoașterii și sănătății publice, care a lăsat în urma sa o moștenire remarcabilă, iar contribuțiile sale în domeniul științelor medicale și sănătății publice vor continua să inspire și să influențeze generațiile viitoare. Îi vom simți lipsa profund și îi vom cinsti amintirea în eternitate.

În aceste momente de tristețe, transmitem condoleanțe și sentimente de profundă compasiune familiei îndurerate, rudelor, colegilor, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut pe colegul nostru Constantin Spînu.

Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.