RAPORT trimestrial cu privire la activitatea Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, pentru realizarea obiectivelor și indicatorilor de performanță, conform HG 355/2020, în perioada aprilie-iunie a. 2022

RAPORT trim 2 2022 de rezlizarea indicatorilor HG 355 din 2020

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.