Rapoartele științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat au fost audiate la Academia de Științe a Moldovei

În perioada 29 noiembrie – 10 decembrie 2021, la Academia de Științe a Moldovei a fost dat startul audierilor publice ale rapoartelor științifice anuale privind implementarea proiectelor din cadrul Programelor de Stat (etapa anului 2021). Audierile publice ale rapoartelor științifice se desfășoară în conformitate cu Instrucțiunea Agenției Naționale pentru Cercetare și Dezvoltare  privind raportarea implementării proiectelor din cadrul Programului de stat în anul 2021.

În conformitate cu graficul audierilor publice ale rapoartelor științifice, directorii de proiecte din cadrul Programelor de Stat, aprobate spre realizare de către ANCD pentru sectorul științific al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, au prezentat raportul privind rezultatele cercetărilor în a.2021 la 01 decembrie 2021. Audierii au fost supuse rezultatele cercetărilor științifice, obținute urmare realizării a 4 proiecte din cadrul Programelor de Stat:

  • Seroprevalența hepatitei virale E separat și în asociere cu hepatitele virale A, B, C cu optimizarea măsurilor de control și răspuns. Director de proiect – dl Constantin Spinu,dr.hab.șt.med., prof.univ.
  • Studierea rezistenței bacililor gramnegativi la antimicrobiene  în vederea fortificării sistemului national de supraveghere și control al bolilor transmisibile. Director de proiect – dna Olga Burduniuc,dr.șt.med., conf.cerc.
  • Estimarea riscului pentru sănătatea umană atribuit expunerii la substanțe chimice prioritare în Republica Moldova. Director de proiect – dl Iurie Pînzaru, dr.șt.med., conf univ.
  • Cuantificarea riscului pentru sănătate asociat expunerii la radiații ionizate în contextul Directivei EURATOM nr 2013.59. Director de proiect – dna Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc.

În cadrul dezbaterilor, după prezentarea rapoartelor de către dl Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., dna Olga Burduniuc, dr.șt.med., conf.cerc., dna Liuba Corețchi, dr.hab.șt.biol., conf.cerc., dl Vladimir Bernic, dr.șt.med., conf.cerc, moderatorul ședinței de audieri publice, dna Eva GUDUMAC, academician, dr.hab.șt. med., prof.univ., a dat o înaltă apreciere rezultatelor cercetărilor realizate în ANSP, menționând semnificația cercetărilor pentru domeniul sănătății publice, volumul impunător de investigații, spectrul vast al publicațiilor științifice, participarea cercetătorilor științifici la manifestările științifice de nivel național și internațional.

Pentru mai multă informaţie apelaţi la tel.: 022574570

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.