Specialistii centrelor de sanatate publica teritoriale continua monitorizarea respectarii masurilor de prevenire si control privind infectia covid-19

Specialistii centrelor de sanatate publica teritoriale continua monitorizarea respectarii masurilor de prevenire si control privind infectia covid-19

Specialiștii Centrelor de Sănătate Publică teritoriale continuă verificarea respectării măsurilor de prevenire și control privind infecția COVID-19. Astfel, în perioada 20 noiembrie – 03 decembrie 2021, au fost efectuate 445 controale în adresa persoanelor fizice și juridice pasibile controlului de stat în domeniul sănătății publice pentru verificarea implementării corespunzătoare a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19.

Au fost supuse verificărilor mai multe obiective, inclusiv frizerii, farmacii, instituții medicale, de comerț, de producere, instituții de educației și învățământ și obiective care desfășoară alte activități. În rezultat, au fost stabilite neconformități la 106 dintre acestea, fiind emise 62 prescripții sanitare și întocmite 64 de Procese-verbale cu privire la contravenție.

Cele mai frecvente abateri constatate au fost:

  • lipsa sau portul incorect al măștilor de protecție de către personal și vizitatori;
  • neasigurarea angajaților cu echipament de protecție individuală;
  • necompletarea registrului de monitorizare a stării de sănătate a angajaților;
  • lipsa registrelor de igienizare a spațiilor sau necompletarea regulată al acestora;
  • lipsa substanțelor biodistructive.
  • De asemenea, în perioada de referință specialiștii ANSP au efectuat controale împreună cu angajații Ministerului Afacerilor Interne la 65 de obiective, inclusiv 63 unități de comercializare cu produse alimentare/nealimentare și 2 unități de alimentație publică.
  • În cadrul controalelor efectuate, inspectorii ANSP au informat persoanele fizice și juridice despre necesitatea implementării și respectării cu strictețe a măsurilor impuse de către autorități prin Hotărârile Comisiei Naționale  Extraordinare de Sănătate Publică.

Pentru informații suplimentare:  tel. 022 574 565

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.