Noi prevederi normative în domeniul suplimentelor alimentare, aprobate de Guvern

Noi prevederi normative în domeniul suplimentelor alimentare, aprobate de Guvern

În scopul sporirii gradului de protecție a sănătății populației și a informării corespunzătoare a consumatorilor cu privire la suplimentele alimentare administrate, alinierea actelor normative naționale din acest domeniu la versiunea actuală a normelor comunitare (Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002 referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare), au fost aprobate în ședința de Guvern din 28 iunie curent modificări la HG nr. 538/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare.

Amendamentele aprobate vin să facă o diferență mai clară între suplimente și medicamente prin noi prevederi privind etichetarea, în contextul în care consumatorii confundă frecvent aceste două categorii de produse, dar și să aducă dozele maxime de vitamine și minerale la valorile recunoscute la nivelul Uniunii Europene.

Principalele prevederi și elemente noi ale Hotărârii de Guvern:

– Lista de vitamine și minerale care pot fi utilizate la producerea suplimentelor alimentare prevăzute în anexa nr. 1 la Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare a fost actualizată în conformitate cu prevederile actului normativ european.

– Dozele zilnice maximale pentru vitamine și minerale prevăzute în anexa nr. 4 la Regulamentul sanitar privind suplimentele alimentare  au fost actualizate în conformitate cu recomandările Autorității Europene pentru Siguranța Alimentelor (EFSA).

Prevederile în cauză vor facilita libera circulație a suplimentelor alimentare, fiind asigurată disponibilitatea produselor de origine europeană pe piața națională, dar și posibilitatea de exportare în UE a suplimentelor fabricate în țara noastră.

– Noile cerințe ale regulamentului sanitar se vor aplica tuturor suplimentelor alimentare destinate consumatorului final, inclusiv celor provenite din alte țări și importate pentru introducerea pe piața Republicii Moldova.

– Au fost stabilite criterii clare de apreciere a unui produs ca fiind supliment alimentar. Totodată, pentru a nu fi confundate de consumatori cu medicamentele, pe ambalajul suplimentelor alimentare va fi obligatorie inscripția „Acest produs nu este medicament”.

– Detalierea și transparentizarea procedurilor de notificare și înregistrare a suplimentelor alimentare va contribui la îmbunătățirea proceselor operaționale, precum și la sporirea calității și a siguranței produselor plasate spre comercializare pe piața națională.

Agenția Națională pentru Sănătate Publică, conform competențelor funcționale, va continua să asigure supravegherea respectării prevederilor legislației naționale în domeniul suplimentelor alimentare.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.