Măsuri de eficientizare a activității inspectorilor ANSP au fost examinate în cadrul unui atelier de lucru

Măsuri de eficientizare a activității inspectorilor ANSP au fost examinate în cadrul unui atelier de lucru

Pentru fortificarea capacităților profesionale în realizarea activităţii specialiştilor din domeniul controlului de stat în sănătate ai Agenţiei Naționale pentru Sănătate Publică a fost desfășurat un atelier de lucru, cu participarea conducerii şi a inspectorilor din cadrul Centrelor de Sănătate Publică teritoriale.

Evenimentul a fost organizat în regim on-line și a avut drept scop consolidarea cunoștințelor specialiștilor subdiviziunilor teritoriale din domeniul controlului de stat în sănătate.

Vasile Guștiuc, director adjunct al ANSP, inspector-șef sanitar de stat, a menționat prioritățile în activitatea inspectorilor și necesitatea respectării legislației în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu actele normative. 

Aspectele de bază abordate au fost expuse și elucidate în raportul ce vizează rezultatele activității subdiviziunilor teritoriale ale ANSP în domeniul controlului de stat în sănătate, pe parcursul trimestrului II, a.2022.

De asemenea, au fost examinate aspecte practice ale supravegherii obiectivelor radiologice și nucleare și prevederile actelor legislative în domeniul radioprotecției.

În cadrul atelierului, au fost discutate rezultatele evaluării integrității instituționale, realizate de către Centrul Național Anticorupție, fiind stabilite măsurile ce urmează a fi întreprinse pentru eficientizarea activității personalui abilitat cu drept de control, în domeniile de competență.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.