Iurie PÎNZARU, șef Secție sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologică, ANSP, a obținut titlul de doctor habilitat în științe medicale

Iurie PÎNZARU, șef Secție sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologică, ANSP, a obținut titlul de doctor habilitat în științe medicale

La 14 decembrie 2023, în cadrul ședinței Consiliului științific specializat, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, a avut loc susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe medicale de către Iurie PÎNZARU, dr.șt.med., conferențiar universitar, șeful Secției sănătatea ocupațională, siguranță chimică și toxicologică, cu tema  „Evaluarea igienică a factorilor de risc ocupațional și a impactului lor asupra stării de sănătate a angajaţilor întreprinderilor de procesare a cărnii”, specialitatea: Igiena.

Cercetările științifice efectuate în cadrul tezei de doctor habilitat în științe medicale au evidențiat dependența stării de sănătate a angajaților întreprinderilor de procesare a cărnii de acțiunea nefastă a factorilor de risc – fizici, chimici și biologici din mediul ocupațional. Realizarea studiului a permis identificarea legităților impactului factorilor de risc ocupațional asupra capacității de muncă și starii de sănătate a lucrătorilor din industria de procesare a cărnii, elaborarea complexului de măsuri de protecție și prevenire a riscurilor profesionale și argumentarea necesității elaborării conceptului de creare a Serviciului de sănătate ocupațională.

Consultanți științifici: profesorul universitar Grigore Friptuleac, doctor habilitat în științe medicale; profesorul universitar Agripina Rașcu, doctor în științe medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România.

La susținerea publică a tezei de doctor habilitat în științe medicale de către Iurie PÎNZARU, a participat comunitatea științifică și stiințifico-practică din domeniul sănătății publice – persoane notorii din domeniul științific, didactic, practic și colegi din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică. În luările de cuvânt, atât membrii Consiliului științific specializat, cât și cei prezenți au menţionat actualitatea studiului, spectrul larg și volumul impunător de investigații, semnificația practică și teoretică a rezultatelor obținute, diseminarea rezultatelor cercetărilor sub diferite forme – monografii, articole în reviste de specialitate cotate în țară și peste hotare, ghiduri practice, brevete de invenții, participarea la Saloanele internaționale ale realizărilor științifice, care au fost înalt apreciate.

Colectivul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică transmite sincere felicitări și urări de bine dlui Iurie PÎNZARU pentru acest succes. Vă dorim noi realizării în continuare pe tărâmul științific, practic și personal. Munca, dedicarea și eforturile depuse în această etapă crucială sunt admirabile și inspiraționale. Ați demonstrat nu doar competență academică, ci și perseverență și pasiune pentru domeniul dreptului.

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.