HOTĂRÎRI ALE GUVERNULUI

Hotărîrea  Guvernului  nr. 906 /2020 privind aprobarea Cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă

Hotărîrea Guvernului nr.671 /2020 Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind solvenții de extracție utilizați la fabricarea produselor alimentare și a ingredientelor alimentare

Hotărîrea Guvernului nr.483 /2020 cu privire la aprobarea Procedurii comune de înregistrare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare

Hotărârea Guvernului nr. 344 /2020 cu privirea la aprobarea Regulamentului sanitar privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

Hotărîrea Guvernului  nr. 151 /2019 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane și în industria extractivă de foraj.

Hotărîrea Guvernului nr. 57 /2019 cu privire la aprobarea Regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale.

Hotărîrea Guvernului nr.1245 /2018 cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare  privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 945/2018 de aprobare a Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele active și inteligente destinate să vină  în contact cu produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 1100/2017 cu privire la aprobarea Listei de mențiuni de sănătate permise pentru înscrierea pe produsele alimentare, altele decît cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire și la dezvoltarea și sănătatea copiilor

Hotărîrea Guvernului Nr. 899 /2017  pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite substanțe de alt tip în produse alimentar.

Hotărîrea Guvernulu  nr. 775 din 02-10-2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecţia sănătății lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă.

Hotărîrea Guvernului nr. 493/2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele fabricate din folie de celuloză regenerată care vin în contact cu produsele alimentare 

Hotărîrea Guvernului nr. 548/2017) pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind limitarea utilizării anumitor derivați epoxidici în materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 580/2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele care conțin monomerul clorură de vinil și care vin în contact cu produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 780/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind eliberarea N-nitrozaminelor şi a substanţelor N-nitrozabile din tetinele şi suzetele fabricate din elastomeri sau cauciuc

Hotărîrea Guvernului nr.1466/2016 cu privire la aprobarea Regulamentului privind sistemele mici de alimentare cu apă

Hotărîrea Guvernului nr. 1211 /2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar pentru instituțiile de educație timpurie.

Hotărîrea Guvernului Nr.1210 din 03.11.2016  cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară

Hotărîrea Guvernului nr. 1207/2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele cosmetice

Hotărîrea Guvernului nr. 1063/2016 pentru aprobarea Programului Naţional pentru implementarea obiectivelor Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

Hotărîrea Guvernului nr. 1056 / 2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind enzimele alimentare

Hotărîrea Guvernului Nr.451 /2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotectie, securitatea radiologica in practicile de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala

Hotărîrea Guvernului nr. 492/2015 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele și obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 493/2015 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind obiectele din ceramică, sticlă, porțelan, faianță, emailate şi vitrificate care vin în contact cu produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 278/2013 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind materialele şi obiectele din plastic destinate să vină în contact cu produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 229 / 2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului Nr.867 /2012 pentru aprobarea Regulamentului privind tratarea cu radiaţii ionizante a produselor de diferită origine

Hotărîrea Guvernului nr. 520 / 2010 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind contaminanții din produsele alimentare

Hotărîrea Guvernului nr. 925 / 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind produsele alimentare noi

Hotărîrea Guvernului nr. 538 / 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind suplimentele alimentare

Hotărîrea Guvernului  nr. 1101 /2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de dizabilitate pentru accidente de muncă sau boli profesionale.

HOTĂRÎRE Nr. 1063 din  16.09.2016cu privire la aprobarea Programului Naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025

HOTĂRÎRE Nr. 342 din  26.05.2017 cu privire la aprobarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C și D pentru anii 2017-2021

HOTĂRÎRE Nr. 1164 din  22.10.2016cu privire la Programul naţional de prevenire şi control al infecţiei HIV/SIDA şi infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2016-2020

HOTĂRÎRE Nr. 1000  din  23.08.2016 cu privire la aprobarea Programului naţional de promovare a sănătăţii pentru anii 2016-2020

GUVERNUL HOTĂRÎRE Nr. 705  din  06.09.2017 cu privire la crearea Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică  şi reorganizarea unor persoane juridice

Hotărârea Guvernului  cu privire la protecţia sanitară a teritoriului RM de importul şi răspândirea bolilor infecţioase convenţionale şi extrem de periculoase Nr.556 din 10.10.1996

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind  aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare și nealimentare .  Nr.65 din  26.01.2001

Hotărârea Guvernului cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova.  Nr.672 din  28.05.2002

Hotărîrea Guvernului privind reglementarea funcționării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice. Nr.737 din  11.06.2002

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile Nr. 1335 din 10.10.2002

Hotărîrea Guvernului cu privire la Comisia Naţională pentru Securitatea Biologică Nr. 603 din 20.05.2003

Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la recunoaşterea şi echivalarea actelor de înaltă calificare ştiinţifică şi ştiinţifico-didactică obţinute în străinătate Nr.472 din  06.05.2004

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naţionale cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planului Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi Nr.1155 din  20.10.2004

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind formarea şi utilizarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice de la oferirea documentelor de licitaţie Nr.98 din  31.01.2005

Hotărârea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la importul, stocarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor. Nr.1045 din  05.10.2005

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea şi omologarea de stat a produselor de uz fitosanitar şi a fertilizanţilor pentru utilizare în agricultură şi silvicultură Nr.1307 din  12.12.2005

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă Nr.361 din  22.12.2005

Hotărîrea Guvernului cu privire la veniturile colectate ale organizaţiilor subordonate Academiei de Ştiinţe a Moldovei Nr.724 din  26.06.2006

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de analiză a impactului de reglementare şi de monitorizare a eficienţei actului de reglementare Nr.1230 din  24.10.2006

Hotărîrea Guvernului “Cu privire  la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat” Nr.47 din  12.01.2007

Hotărîrea Guvernului Reglementare Tehnică “Miere naturală”  Nr. 661 din  13.06.2007

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Zahăr. Producerea şi comercializarea” Nr.774 din 03.07.2007

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Produse de panificaţie şi paste făinoase” Nr.775 din 03.07.2007

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate Nr.886 din  06.08.2007

Hotărîrea Guvernului “Cu privire la modul de constituire şi de utilizare a mijloacelor speciale ale instituţiilor publice subordonate Ministerului Sănătăţii” Nr.928 din  13.08.2007

Hotarirea de Guvern cu privire la instituirea Sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al apelor minerale naturale, potabile şi băuturilor nealcoolice îmbuteliate”nr. 934 din 15.08.2007

Hotărîrea Guvernului cu privire la prestarea serviciilor de alimentație publică Nr.1209  din  08.11.2007

Hotărîrea Guvernului Reglementare tehnică “Fructe, bace şi legume congelate rapid Nr. 1402 din  13.12.2007

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului  de sănătate în perioada 2008-2017 Nr.1471  din  24.12.2007

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Fructe şi legume uscate (deshidratate)” Nr. 1523 din 29.12.2007

Hotărîrea Guvernului  cu privire la Bursa de excelenţă a Guvernului şi Bursa nominală (pe domenii) pentru doctoranziNr.161 din  15.02.2008

Reglementare tehnică  “Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” HG Nr. 216 din  27.02.2008

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la produsele pentru construcţii Nr.226 din  29.02.2008

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului de acțiuni  privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional în Republica Moldova. Nr.475  din  26.03.2008

Hotărîre Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor de sănătate acordate copiilor, elevilor și studenților în instituțiile de învățămînt Nr.934 din  04.08.2008

Hotărîrea Guvernului cu privire la Registrul național al surselor de radiații ionizante și al persoanelor juridice autorizate Nr.1017  din  01.09.2008

Reglementar tehnică „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice” HG Nr. 1078 din  22.09.2008

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Măsurile de protecţie a solului în cadrul practicilor agricole” Nr. 1157 din 13.10.2008

Reglementare tehnică „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete” HG Nr. 1279 din  17.11.2008

Reglementare tehnică „Ciuperci. Produse din ciuperci” HG Nr. 1323 din  27.11.2008

Hotărârea Guvernului  cu privire la crearea Inspectoratului General de Supraveghere Fitosanitară şi Control Semincer  Nr.1402  din  09.12.2008

Reglementare tehnică „Oţeturi şi acid acetic de uz alimentar” HG 1403 din  09.12.2008

Reglementare tehnică „Produse pe bază de grăsimi vegetale” HG nr. 16 din  19.01.2009

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice  „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” Nr. 68  din  29.01.2009

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186 din 10 iulie 2008 Nr.95  din  05.02.2009

Reglementare tehnică „Fructe de culturi nucifere. Cerinţe de calitate şi comercializare” HG nr. 174 din  02.03.2009

Reglementare tehnică „Produse de cofetărie” HG Nr. 204 din  11.03.2009

Reglementare tehnică „Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice” HG Nr. 203 din 11.03.2009

Reglementare tehnică „Grîul,orzul, ovăzul, secara, porumbul şi sorgul de uz alimentar”, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova) HG Nr.  202 din 11.03.2009

Reglementare tehnică „Produse de leguminoase proaspete şi uscate. Cerinţe de comercializare” HG Nr. 205 din  11.03.2009

Reglementare tehnică „Cafea. Extracte de cafea şi de cicoare. Ceaiuri şi produse de ceai” HG  Nr. 206 din  11.03.2009

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare Nr.221  din  16.03.2009

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea regulamentului pentru achiziţionarea medicamentelor şi altor produse de uz medical pentru necesităţile sistemului de sănătate publică Nr.568  din 10.09.2009

Hotărîrea Guvernului cu privire la Comisia naţională extraordinară de sănătate publică Nr.820  din  14.12.2009

Reglementare tehnică „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete” HG Nr. 929 din  31.12.2009

Reglementarea tehnica  “Masline de masa” HG Nr.180 din 12.03.2010

Hotărîrea  Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locurile de muncă Nr. 353  din  05.05.2010

Reglementare tehnică „Uleiuri vegetale comestibile” HG Nr. 434 din  27.05.2010

Regulile specifice de igienă a produselor alimentare de origine animală HG nr.435 din 28.05.2010

Reglementare tehnică „Lapte şi produse lactate” HG Nr. 611 din  05.07.2010

Reglementare tehnică „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea” HG Nr. 696 din  04.08.2010

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind  aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare  si analiza a probelor pentru controlul official al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur,staniu onorganic, 3-MCPD si benz(a)piren in produse alimentare Nr. 941  din  11.10.2010

Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Programul național privind managementul durabil al substanțelor chimice în Republica Moldova Nr.973  din  18.10.2010

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Metodelor de prelevare a probelor pentru controlul oficial al reziduurilor de pesticide de pe și din plante și produse de origine vegetala Nr. 1004 din 25.10.2010

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Sucuri şi anumite produse similare destinate consumului uman”  Hr.  1111 din 06.12.2010

Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 17.03.2011 cu privire la aprobarea Programului de Stat privind dezvoltarea şi dotarea tehnico-materială a Serviciului de Supraveghere de stat a Sănătăţii Publice pentru anii 2011-2016; Nr.165  din  17.03.2011

Regulamentul privind monitorizarea zoonozelor şi a agenţilor zoonotici HG Nr. 264  din  12.04.2011

Norme sanitar-veterinare privind măsurile de supraveghere şi controlal unor substanţe şi al reziduurilor acestora la animalele vii şi la produsele lor, precumşi al reziduurilor de medicamente de uz veterinar în produsele de origine animală HG nr. 298 din  27.04.2011

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice Nr. 533  din  13.07.2011

Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă Nr. 603 din  11.08.2011

Hotărârea Guvernului cu privire la desfasurarea comertului cu amănuntul Nr. 931 din 08.12.11

Hotărîrea Guvernului cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitar Nr.1020 din  29.12.2011

Hotărîrea Guvernului privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile Nr. 80 din  09.02.2012

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Programului naţional de combatere a hepatitelor virale B, C şi D pentru anii 2012-2016 Nr.90  din  13.02.2012

Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Programului Național privind controlul tutunului pentru anii 2012-2016  Nr.100 din 16.02.2012

Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Programului  național de reducere a afecţiunilor determinate de deficienţa de fier şi acid folic pînă în anul 2017 Nr. 171 din 19.03.2012

Reglementări tehnice “Definirea, decrierea, prezentarea si etichetarea bauturilor alcoolice” HG Nr.  317 din 23.05.2012

Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Programului  național privind controlul alcoolului pentru anii 2012-2020 Nr.360 din 06.06.2012

Hotărîrea Guvernului  pentru aprobarea Reglementării tehnice „Bere şi băuturi pe bază de bere”  Nr.  473 din 03.07.2012

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Reglementării tehnice  „Gemuri, jeleuri, dulceţuri, piureuri şi alte produse similare” Nr. 538  din  20.07.2012

Hotărîrea Guvernului  cu privire la Strategia naţională în domeniul proprietăţii  intelectuale pînă în anul 2020 Nr.880 din  22.11.2012

Norme privind controlul nitraţilor în produsele alimentare de origine vegetală HG Nr. 115 din  08.02.2013

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice Nr.199 din 13.03.2013

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea Metodelor de prelevare a probelor de produse alimentare pentru determinarea nivelului de micotoxine   in produse alimentare Nr. 208 din 20.03.2013

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă Nr. 244 din  08.04.2013

Hotărârea Guvernului  cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027 Nr.248  din  10.04.2013

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc Nr. 694 din 05.09.2013

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova  cu privire la unele măsuri de implementare a ghișeului unic în desfășurarea activității de întreprinzător  Nr. 778 din 04.10.2013

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind  sistemul naţional de supraveghere epidemiologică şi control al bolilor transmisibile şi evenimentelor de sănătate publică Nr.951 din 25.11.2013

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de sănătate publică pentru anii 2014-2020 Nr.1032 din 20.12.2013

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de alimentare cu apă  şi sanitaţie (2014 – 2028) Nr. 199 din  20.03.2014

Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Programului  național de prevenire şi control al bolilor cardiovasculare pentru anii 2014-2020 Nr. 300 din  24.04.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunereala zgomot,în special împotriva riscurilor pentru auz  Nr. 362 din  27.05.2014

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind aprobarea metodologiilor sectoriale din domeniul sănătății de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc,  anexa nr. 1 Metodologia de planificare a controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice  Nr. 379 din 27.05.2014

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile  de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale Nr.418  din  05.06.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la acţiunile de implementare a Regulamentului Sanitar Internaţional în prevenirea transmiterii transfrontaliere a pericolelor pentru sănătatea  publică Nr. 531 din 03.07.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Programului naţional de monitorizare a reziduurilor de pesticide şi a conţinutului de nitraţi în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020  Nr.567  din  16.07.2014

Hotărîrea Guvernului privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice Nr.727 din  08.09.2014

Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Programului  național în domeniul  alimentaţiei şi nutriţiei pentru anii 2014-2020 şi Planului  de acţiuni pentru anii 2014-2016 privindimplementarea  Programului naţional Nr.730 din  08.09.2014

Hotărîrea Guvernului  cu privire la completarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.533 din 13 iulie 2011  Nr. 897 din  27.10.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020 Nr.920  din  07.11.2014

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul IIINr.1007 din  10.12.2014

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la  organizarea ciclului II – studii superioare de master Nr. 464 din  28.07.2015

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor Nr. 808  din  29.10.2015

Hotărîrea Guvernului  pentru aprobarea Regulamentului cu privire  la organizarea studiilor de rezidenţiat Nr. 884  din  28.12.2015

Hotărîrea Guvernului  cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comitetului coordonator interdepartamental pentru asigurarea interacţiunii dintre  Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 şi serviciile specializate de urgenţă Nr. 242 din  03.03.2016

Hotărîrea Guvernului  privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 Nr. 243 din  03.03.2016

Hotărîrea Guvernului  Nr. 589  din  12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate  de vibraţiile mecanice

Hotărîrea Guvernului Nr. 819  din  01.07.2016 privind Cerinţele minime de securitate  şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor

Hotărîrea Guvernului Nr. 584 din  12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuripentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare

Hotărîrea Guvernului  Nr. 1408 din  27.12.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia salariatelor gravide, care au născut de curînd sau care alăptează

Hotărârea Guvernului nr. 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.