Extinderea Rețelei de Școli care Promovează Sănătatea în Republica Moldova

Extinderea Rețelei de Școli care Promovează Sănătatea în Republica Moldova

Inițiativa europeană de Școli se extinde anul acesta și în alte 20 de instituții de învățământ. Astfel, numărul total ajunge la 42 de gimnazii și licee, la nivel național. Pentru realizarea unui schimb de experiență și a unor bune practici în vederea implementării în continuare cu succes a programului, a avut loc prima ședință comună a celor 42 de instituții de învățământ, dar și un atelier de orientare pentru noile instituții de învățământ care au aderat în anul 2021 la rețeaua Școlilor care Promovează Sănătatea (ȘPS), la care au participat și coordonatorii la nivel teritorial din cadrul Centrelor de Sănătate Prietenoase Tinerilor/ Youth Klinic (CSPT/YK).

Evenimentul a fost organizat în comun cu Centrul Național de Resurse în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor „Neovita”, Asociația Obștească „Sănătate pentru Tineri”, Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cu suportul ERIKS Development Partner (Suedia).

Instituțiile de învățământ din cadrul rețelei de ȘPS implementează un plan structurat și sistematic pentru sănătatea și bunăstarea tuturor elevilor și al corpului didactic și non-didactic din instituție. Pentru multe din primele 22 de gimnazii și licee pilot ai inițiativei ȘPS din 2019, acest plan setat pe un termen de 4 ani, deja a devenit un mod de viață pentru întreaga comunitate școlară, fiind exemple motivaționale inclusiv pentru instituțiile noi.

Mariana Goraș, șef adjunct de direcție din cadrul MEC, și Cezar Gavriliuc, manager regional pentru Europa de Est a organizației ERIKS Development Partner, au menționat importanța susținerii și dezvoltării ȘPS, fiind locul ideal pentru promovarea alegerilor sănătoase, dat fiind faptul că permite vizarea unei comunităţi mai largi, cum ar fi: elevii, părinţii, familia, comunitatea. Promovarea sănătății în școli poate fi descrisă ca „orice activitate întreprinsă pentru a îmbunătăți și/sau a proteja sănătatea tuturor celor din comunitatea școlară.

Natalia Silitrari, șef direcție Agenția Națională în Sănătate Publică (ANSP) a informat participanții din cadrul celor 20 de noi instituții implicate despre pașii esențiali de urmat în procesul de planificare, implementare și evaluare a acțiunilor acestor școli, conform Manualului Școlilor care Promovează Sănătatea, ediția a 2-a – un instrument  metodologic, elaborat pentru suportul țărilor de către Rețeaua Europeană de Școli Sănătoase (engl: SHE).

În cadrul atelierului de lucru, ghidați de către Galina Leșco, șefa CRNSSPT „Neovita”,  reprezentanții noilor instituții membre ale rețelei ȘPS s-au familiarizat cu aplicarea instrumentului de autoevaluare rapidă pentru prioritizarea domeniilor de intervenție în cadrul instituțiilor sale, au efectuat împreună un exercițiu practic și au planificat următorii pași de activitate.

Extinderea rețelei de Școli care Promovează Sănătatea este desfășurată în cadrul proiectului „Acces sporit la educația pentru sănătate pentru adolescenții moldoveni”, implementat de Asociația Obștească „Sănătate pentru Tineri”, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Sănătate Publică și Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cu suportul financiar al ERIKS Development Partner (Suedia).

Notă: SHE (engl. School for Health in Europe) este o rețea de promovare a sănătății pentru specialiștii din domeniul educației și sănătății din Europa și Asia Centrală, care acordă suport țărilor în dezvoltarea și implementarea inițiativei de Școli care promovează sănătatea pentru bunăstarea generației în creștere.

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.