Consiliul ştiinţific al ANSP a examinat mai multe subiecte privind realizarea planurilor de cercetări

La 19 octombrie 2021, a avut loc şedinţa ordinară a Consiliului ştiinţific al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică (ANSP), la care au participat 28 de cercetători ştiinţifici, șefi de secții și direcții, inclusiv 10 membri.

În cadrul ședinței, au fost aprobate un şir de chestiuni ce ţin de examinarea realizării planului de cercetări în cadrul Programului de stat Cuantificarea riscului pentru sănătate asociat expunerii la radiații ionizate în contextul Directivei EURATOM nr. 2013.59” pentru anul 2021, realizarea planului de cercetări în cadrul tezei de doctorat la specialitatea Epidemiologie 331.01 „Particularitățile epidemiologice ale hepatitelor virale cronice B și D cu evaluarea impactului social întru optimizarea măsurilor de control și răspuns” și a rezultatelor cercetărilor în cadrul tezei de doctorat la specialitatea Epidemiologie 331.01 „Optimizarea supravegherii şi controlul infecţiei cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării”.

De asemenea, a fost examinat proiectul cărții „Analiza și evaluarea sistemului de supraveghere la hepatitele virale B, C și D”, colectiv de autori ANSP și USMF „N. Testemițanu”, dar și alte subiecte privind activitatea Consiliului.

Dna Liuba Corețchi, dr.hab.şt.biol., conf.cerc., a prezentat audienței rezultatele cercetărilor realizate în cadrul proiectului de stat Cuantificarea riscului pentru sănătate asociat expunerii la radiații ionizate în contextul Directivei EURATOM nr. 2013.59” pentru anul 2021. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanţa problemei abordate, realizarea obiectivelor trasate pentru anul curent şi valoarea aplicativă a rezultatelor cercetărilor. Cercetările continuă. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost adoptate prin vot unanim.

Dna Cristina Josanu, cercetător științific, doctorand anul IV la studii fără frecvență, a prezentat rezultatele realizate conform planului de cercetări în cadrul tezei de doctorat Particularitățile epidemiologice ale hepatitelor virale cronice B și D cu evaluarea impactului social întru optimizarea măsurilor de control și răspuns”. În cadrul dezbaterilor s-a menţionat importanţa problemei abordate, realizarea obiectivelor trasate pentru anul curent şi valoarea aplicativă a rezultatelor ştiinţifice obţinute. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim rezultatele obţinute în cadrul tezei de doctorat.

Dl Ion Bîrcă, șef secție, a prezentat rezultatele cercetărilor realizate în cadrul tezei de doctorat Optimizarea supravegherii şi controlul infecţiei cu rotavirus bazată pe implementarea vaccinării. În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat importanţa problemei abordate, realizarea obiectivelor trasate şi valoarea aplicativă a rezultatelor cercetărilor. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice au fost adoptate prin vot unanim.

Consiliul ştiinţific a examinat proiectul cărții Analiza sistemului de supraveghere epidemiologică în hepatite virale B, C și D și implementarea măsurilor de control și răspuns”, colectiv de autori de la ANSP și USMF „N. Testemițanu”: d.d. Angela Paraschiv, dr.șt.med., conf.univ, Silvia Stratulat, master în sănătate publică, Ala Halacu, master în sănătate publică, Irina Rusu, dr.șt.med., Nicolae Furtună, master în sănătate publică, Ștefan Gheorghiță, master în sănătate publică, Constantin Spînu, dr.hab.șt.med., prof.univ., Octavian Sajin, dr.șt.med., Diana Goncearuc, medic epidemiolog; referenți: Valentin Gudumac, dr.hab.șt.med., prof.univ., Stela Cojocaru, dr.șt.med., conf.univ. Membrii Consiliului ştiinţific în luările de cuvânt au menţionat necesitatea şi actualitatea acestei lucrări. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim proiectul cărții şi a recomandat prezentarea spre editare.

De asemenea, la compartimentul Diverse a fost examinată solicitarea privind modificările în devizul de cheltuieli pentru anul 2021 al proiectului ştiinţific „Studierea rezistenței bacililor gram-negativi la antimicrobiene în vederea fortificării sistemului național de supraveghere și control al bolilor transmisibile”, cifrul 20.80009.8007.09. Consiliul ştiinţific a aprobat unanim solicitarea de modificări prezentate.

Serviciul informare şi comunicare cu mass-media, tel.: 022 574-642

 

© Copyright DTIC ANSP 2024 Toate drepturile rezervate.